Начало Новини Актуално Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 256 хил. лв. на ЕВН България Електроснабдяване АД

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 256 хил. лв. на ЕВН България Електроснабдяване АД

Актуално

Комисията за защита на конкуренцията установява, че ЕВН България Електроснабдяване АД - Пловдив, е извършило нарушение, изразяващо се в налагане на нелоялни търговски условия при снабдяването с електрическа енергия и налага на дружеството имуществена санкция в размер на 256 024,50 лв.

Поведението, квалифицирано като нарушение от КЗК, се изразява в отказ от възстановяване на електрозахранване на имот до заплащане на дължимите от предишен ползвател суми за потребена електрическа енергия.
Отказът е изразен изрично в писма на "ЕВН България Електроснабдяване" до молителя, "Надежда-94" ООД, гр. Кърджали. Възстановяване на електроснабдяването е налице едва след като дружеството заплаща пълния размер на натрупаните от неговия наемател "Серсан" ООД задължения, съобщи insurance.bg.
Комисията счита, че поведението на ЕВН България Електроснабдяване, изразяващо се в отказ за електроснабдяване на имота на молителя докато не бъде заплатено задължението на наемателя за потребена електроенергия, представлява налагане на нелоялни търговски условия и нарушава Закона за защита на конкуренцията.
При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността и характера на нарушението.

Още новини