Начало Новини Актуално Комисията Кушлев иска имущество на старозагорец

Комисията Кушлев иска имущество на старозагорец

Актуално

Комисията Кушлев е констатирала, че за периода 1983-2008 г. Михаил Янков и неговото семейство са реализирали общо приходи в размер на 862.28 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 3535.36 минимални работни заплати, т.е. налице е отрицателна разлика от 2541.08 минимални работни заплати.

Комисията не е установила данни за законни източници на доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество, пише вестник Старозагорски новини. Предмет на отнемане в исковата молба е следното:
- апартамент в гр. Свиленград, с площ от 68.56 кв.м, заедно с гараж с площ от 20 кв.м;
- поземлен имот в гр. Любимец, с площ от 6867 кв.м, заедно с построена в имота масивна сграда;
- дворно място в гр. Любимец, с площ от 323 кв.м;
- нива в землището на гр. Любимец, с площ от 325 кв.м;
- нива в землището на гр. Свиленград, с площ от 9101 кв.м;
- дружествени дялове от капитала на "Олимпос" ООД;
- суми - налични по банкови сметки.
Делото по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Михаил Янков ще се води в Хасковския окръжен съд.

Още новини