Начало Новини Актуално Комисар Мария Габриел: Заедно можем да направим цифровизацията да работи за хората

Комисар Мария Габриел: Заедно можем да направим цифровизацията да работи за хората

Актуално

ГабриелБългарският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел третото издание на Деня на цифровите технологии - най-голямото събитие в Европа в областта на цифровата икономика и общество. В присъствието на вицепрезидента Андрус Ансип, комисаря по земеделието Фил Хоган и комисаря по образованието и културата Тибор Наврачич, министрите по въпросите на земеделието, културата, равенството на половете на страните-членки на ЕС, както и над 550 участника от бизнеса, гражданския сектор и академичните среди, тя очерта постигнатото през последните години в цифровата сфера.

„Денят на цифровите технологии е възможност за Европейския съюз и за държавите-членки да обединят ресурси и желание, и да ускорят цифровото развитие в полза на нашите икономики и общества. Завършването на цифровия единен пазар ще допринесе за създаването на нови работни места, ще насърчи иновациите и ще стимулира предприемачеството и развитието на нови бизнес модели. От цифровата трансформация ще се възползват не само компаниите, но и гражданите, които са в центъра на нашите усилия. 

За да успеем е необходимо да мобилизираме целия талант, който имаме, заедно мъже и жени. Всеки човек трябва да може да реализира своя потенциал в цифровата сфера и да постигне европейската си мечта“, заяви българският еврокомисар. Тя припомни някои от големите достижения до момента в цифровата сфера - отпадането на роуминга, премахването на географското блокиране, защитата на личните данни. Мария Габриел отдели специално внимание и на подкрепата на страните в три важни области, където се очаква цифровизацията да окаже значително въздействие - земеделието, цифровизацията на културното наследство и насърчаване участието на жените. Водещото в рамките на форума е подписването от страна на ресорните министри на страните-членки на декларации в тези три области, с които се ангажират с конкретни действия - съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Еврокомисарят подчерта необходимостта от подкрепа за цифровизация на земеделието, с оглед на това, че над 80 на сто от територията на ЕС са селски райони. „Земеделието е ключов сектор, в който цифровизацията би допринесла много за нарастване на конкурентноспособността на стопанствата и подобряване на живота на хората в селските райони“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар отбеляза на следващо място, че цифрова Европа може да просперира, само ако жените заемат своето достойно място. Жените са 52% от европейското население, но едва 15% от тях работят в сферата на информационните и комуникационни технологии. „Страните-членки трябва да предприемат действия за преодоляване на неравенството между половете чрез мерки за борба със стериотипите, насърчаване на момичетата да се обучават в точни науки, популяризиране на ролеви модели и насърчаване на женското предприемачество“, каза още тя.

Еврокомисарят призова държавите да се ангажират повече с цифровизацията на културното наследство, като начин то да бъде съхранено и да бъде достъпно за гражданите. Мария Габриел посочи, че паневропейската инициатива за 3D дигитализиране на произведения на изкуството, паметници и обекти на културното наследство, ще бъде подкрепена.

„Вярвам, че само заедно можем да постигнем всяка цел, която си поставяме. Пример е подписаната миналата година декларация за сътрудничеството в областта на изкуствения интелект. Като резултат от това общо усилие с държавите- членки направихме координационен план за действие и вчера експертна група на високо равнище публикува своя доклад за етичните насоки в изкуствения интелект. Както виждате, тези ценни ангажименти за сътрудничество между страните са последвани от конкретни действия и инициативи“, заключи Мария Габриел.

Още новини