Начало Новини Актуално Комисар Мария Габриел: Предлагаме допълнителни мерки за възстановяване на културния и творчески сектор от кризата

Комисар Мария Габриел: Предлагаме допълнителни мерки за възстановяване на културния и творчески сектор от кризата

Актуално

Комисар Мария ГабриелКомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе видеоконференция с министрите на културата на държавите-членки на ЕС, посветена на мерките в подкрепа на културния и творчески сектор. За да се справим с последиците от кризата в дългосрочен план е необходимо да мобилизираме широк набор от действия и инструменти, включително полезните взаимодействия между програмите на ЕС, заяви тя.

Еврокомисарят информира министрите за основните мерки, предприети от нея след предишното заседание през месец април. По нейна инициатива бяха стартирани две онлайн платформи: платформа за представители на министерствата на културата в държавите-членки и платформа от сектора за сектора Creatives Unite. Всяка от тях предоставя пространство за споделяне на опит и добри практики, което подпомага вземането на ефективни решения.

Само през първата седмица 10 000 лица и организации от сектора са използвали платформата Creatives Unite, получени бяха и над 100 конкретни предложения. Сред тях интерес представлява инициативата на българската платформа Be Duende в подкрепа на независими местни артисти.

В своето изказване комисар Мария Габриел наблегна на факта, че продължава да се прилага максимална гъвкавост в процедурите по програма

Творческа Европа. Във връзка с предстоящите действия в подкрепа на сектора тя информира: Много скоро ще обявим покана за предложения за трансгранично разпространение на произведения на сценичните изкуства. Чрез схемата за литературни преводи ще подпомогнем европейската литература. В резултат на ускорена оценка на проектите за сътрудничество 48,5 млн. евро ще достигнат по-бързо до сектора. Работим и по оптимизиране на параметрите на гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството. Мобилизираме възможностите в подкрепа на културата и по програма Еразъм+. Призовах националните агенции да подготвят извънредна покана за предложения, която да подкрепи развитието на умения в областта на цифровите технологии и социалното приобщаване чрез изкуствата.

В рамките на дискусията еврокомисарят подчерта, че кризата показа също така необходимостта от силен медиен сектор и борба с дезинформацията. За тази цел ще бъдат подкрепени развитието на умения и компетентности, свързани с медийната грамотност.

В контекста на плана за възстановяване от кризата българският еврокомисар сподели ключовата роля, която имат програмите Творческа Европа и Хоризонт Европа. Предвижда се по-висок процент на съфинансиране за проекти за сътрудничество - до 80 %, както и комбиниране на физическа и виртуална мобилност в рамките на проектите. Специален клъстер Култура, творчество и приобщаващо общество в рамките на програма Хоризонт Европа ще подпомага културните и творчески индустрии. В допълнение, Европейският институт за иновации и технологии ще стартира през 2022 г. нова общност за знания и иновации в областта на културата и творчеството. Еврокомисарят постави акцент върху необходимостта от полезни взаимодействия между тези програми, структурните фондове и други финансови инструменти на ЕС, с цел осигуряване на устойчиво въздействие при подпомагането на културата и творчеството.

Комисар Мария Габриел обърна внимание, че културата и културното наследство представляват ценен ресурс и потенциал за насърчаване на културния туризъм. По-широкото включване на регионалните и местни власти, като например чрез инициативата Културно наследство в действие, ще стимулира както предлагането на устойчиви туристически продукти, така и интегрираното местно развитие.

Считам, че културата, науката и образованието, трябва да заемат приоритетно място в бъдещия план за възстановяване от кризата, за да имаме устойчив ефект от прилаганите мерки, каза в заключение комисар Мария Габриел.

Още новини