Начало Новини Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поу

Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поуките за науката и иновациите от кризата

ГабриелБългарският еврокомисар Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите отговорни за научните изследвания на държавите членки. В сегашния етап на постепенно излизане от кризата, предизвикана от COVID- 19, и предприемане на действия към устойчиво възстановяване, във фокуса на дискусията бяха извлечените поуки в областта на научните изследвания и стъпките към изграждане на силно научноизследователско пространство с ползи за европейските граждани.

В своето обръщение към министрите българският еврокомисар благодари за извършената съвместна работа в обединяване на усилията за изпълнение на плана за действие ERAvsCorona, приет на срещата от 7 април. Комисар Габриел наблегна на основните три поуки, извлечени от кризата.

Те са свързани с координация на действията за намиране на ефективни решения в областта на диагностиката, лечението и ваксините срещу коронавируса, гъвкавостта в програмите за научни изследвания и иновации за бърз отговор при кризи, както и рамковите условия за осигуряване на интердисциплинарен подход.

Мария Габриел сподели, че като част от световния маратон за реагиране на коронавируса, ЕК пое ангажимент в размер на 1 милиард евро по програма Хоризонт 2020. По-голямата част от това финансиране е мобилизирано и проектите в изпълнение вече дават резултати, които са достъпни за всички, заяви българският еврокомисар.

Комисар Габриел информира министрите за представените на 27 май нова многогодишна финансова рамка с механизъм за възстановяване NextGenerationEU в общ размер 1,85 трилиона евро. Те ще подпомогнат дълготрайното и устойчиво възстановяване на Европа. Следващата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа (94.4 милиарда евро) е допълнително засилена с 13.5 милиарда евро чрез инструмента NextGenerationEU.

Ще използваме средствата за финансиране на жизненоважни научни изследвания в областта на здравеопазването, екологичния преход и цифровизацията. Убедена съм, че научните изследвания и технологичното развитие са ключови за гарантиране на бъдещите работни места. Разгръщането на пълния потенциал на новите технологии, като например изкуствения интелект, при зачитане на европейските ценности и основните права, е европейският подход за устойчиво и справедливо общество, коментира комисар Габриел.

Акцент на дискусията с министрите беше изграждането на ефективно европейско пространство за научни изследвания. Мария Габриел информира за мерките предвидени в съобщението на ЕК относно бъдещето на европейското научноизследователско пространство, което предстои да бъде публикувано през месец юли. Те ще се базират на три основни направления - насоченост, приобщаване и свързаност.

Насочеността се изразява във фокусиране на публичните и частни инвестиции и иновационните екосистеми върху обещаващи области на въздействие при ефективен микс на политики. Приобщаването е свързано със създаването на отлични постижения в науката, което трябва да бъде допълнено с мерки за приобщаване на европейските граждани към резултатите от тях. Свързаността е ключова за изграждане на единен пазар на знания за гарантиране на ефективно и достъпно за всички разпространение на знания и научни резултати.

Комисар Габриел обърна внимание, че въз основа на тези направления ще продължи работата за изграждане на интегрирано и приобщаващо европейско пространство за научни изследвания. То трябва да гарантира по- тясно и по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и хармонизиране на политиките за научни изследвания и иновации.

Обновеното европейско научноизследователско пространство трябва да намали разделението по отношение на европейските изследвания и иновации, така че всички граждани да имат достъп до резултатите и ползите, които науката може да им предостави. Водещите ни принципи са въздействието и добавената стойност за обществото, заяви българският еврокомисар. Работата по укрепване на европейското научноизследователско пространство и свързването му с европейско пространство на образованието ще продължи по време на предстоящото Германско председателство на Съвета на ЕС.

 

Още новини