Начало Новини Актуално Комисар Мария Габриел: Инициативата „Европейски университети“ е ключова за изграждане на Европейското образователно прос

Комисар Мария Габриел: Инициативата „Европейски университети“ е ключова за изграждане на Европейското образователно пространство

Актуално

EKКонкретни идеи и мерки за задълбочаване на сътрудничеството между Европейската комисия и Асоциацията на европейските университети обсъдиха днес българският еврокомисар Мария Габриел и новият председател на асоциацията Майкъл Мърфи. Двамата се обединиха, че е нужно осигуряване на достатъчна европейска подкрепа за научни изследвания и създаване на мрежи от университети, обединяващи институции от всички части на Европа, с цел мобилизиране на върховите постижения и повишаване на влиянието на Европа в света.

Мария Габриел наблегна на плановете на Европейската комисия за осъществяването на европейското образователно пространство. Тя подчерта, че университетите на бъдещето трябва да имат 4 мисии – образование, научни изследвания, иновации и ангажираност с обществото. „Един от приоритетите ни е да изградим европейското образователно пространство до 2025 г. и истинско европейско изследователско пространство.

Това е уникална възможност за създаване на повече синергии между двете. Едното не може да съществува без другото. Научните изследвания и иновациите не са възможни без добре подготвени, свободомислещи и креативни студенти. Но образованието също се нуждае от научни изследвания, за да бъде актуално на реалностите и с високо качество. Да не забравяме и необходимостта от цифровизация както в полза на гражданите, така и на предприятията“, заяви българският еврокомисар.

Тя подчерта, че засиленото взаимодействие между тези области на политиката ще бъде подкрепено чрез програмите на ЕС като Еразъм, Хоризонт Европа, структурните фондове, InvestEU. Същевременно новата програма Цифрова Европа, създадена по нейно предложение, ще инвестира в увеличаване на цифровия капацитет в ЕС и в свързаните с това умения. „За да може тези взаимодействия да се превърнат в реалност е необходима системна промяна на всички равнища – ЕС, национално и институционално. Нужна ни е обща визия как да подкрепим и ускорим тази трансформация в университетите на бъдещето. Те имат отговорната задача да обучат следващите поколения за намиране на решения на най-належащите глобални въпроси като изменението на климата, технологичната трансформация, демографските промени, нарастващото неравенство“, отбеляза Мария Габриел.

Според българския еврокомисар са необходими повече усилия по отношение на предлагането на програми за обучение на цифрови експерти и специалисти. В тази връзка, скорошно проучване на Съвместния изследователски център показа, че в много европейски страни липсват курсове на университетско ниво в областта на цифровите технологии и не винаги отразяват последните технологични постижения.

„Инициативата „Европейски университети“ е водеща в рамките на Европейското образователно пространство. Чака ни още много работа за премахването на пречките пред ученето, подобряването на достъпа до качествено образование, признаването на дипломите и квалификациите, улесняването на движението на учащите между държавите. Асоциацията на европейските университети е ключов за Европейската комисия партньор. Разчитам на тяхната експертиза, идеи и опит, за да постигнем по-добри резултати с програми като Еразъм, Хоризонт Европа и новата програма Цифрова Европа“, заяви комисар Мария Габриел.

Още новини