Начало Новини Актуално Кметът на Казанлък иска 400 000 лв. заем

Кметът на Казанлък иска 400 000 лв. заем

Актуално

Според искането, внесено в Общинския съвет на Казанлък, заемът е за покриване на текущи разходи в местни дейности.  Парите, според предложението на кмета Стефан Дамянов, следва да се вземат от звеното за твърди битови отпадъци и да се върнат до края на март следващата година.

На свой ред общинските съветници - ръководители на различни политически групи, са поискали кметът Дамянов да внесе в Общинския съвет на Казанлък справка за размера на общинските  задължения и изпълнението на бюджета за настоящата година към края на септември. Те настояват Дамянов да конкретизира за какво точно ще се ползва заемът.
На заседание ръководството на Общинския съвет в Казанлък също е изискало справка за изпълнението на приходната част на бюджета, точния размер на просрочените и неразплатени задължения на Община Казанлък и извлечение от банкови сметки.
Искането за заем от страна на кмета от звеното за битови отпадъци не е първото. Преди няколко месеца той внесе подобно искане, но тогава съветниците не уважиха кметската молба.
На последната сесия на Общинския съвет на Казанлък, проведена в края на септември, на въпроса "Колко са общинските задължения?", кметът каза, че не знае точния им размер.
Дамянов трябва да даде и отговор на общинските съветници за предприетите от него мерки, свързани с ремонтни дейности в Детска градина "Славейче" и предприетите от него и екипа му действия относно подмяната на водогрейния котел в училището в Хаджидимитрово. Председателският съвет взе това решение по повод множеството тревожни писма за състоянието на сградния фонд, изпратени до Общинския съвет от детски и учебни заведения.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини