Начало Новини Актуално Клубът на работодателя - Стара Загора иска премахване на бараки и павилиони

Клубът на работодателя - Стара Загора иска премахване на бараки и павилиони

Актуално
Клуб на работодателя

Клубът на работодателя на свое заседание прие декларация, с която се декларира становище за подобряване на условията на живот в градска среда. Членовете на клуба искат да се преразгледа статута на бараки и павилиони и да се заплаща паркирането в екозоната и разширения център, но по различни скали за живущи и приходящи.

 

Декларация от членовете на Клуба на работодателя - Стара Загора

Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-да Общински съветници,

Ние, жителите на град Стара Загора, живеем в един от най-древните градове на човешката цивилизация и за нас - неговите жители, и най-красивият.

През годините на прехода, с най-добро чувство към дребния предприемач, общинските съветници на града са разрешавали възникването и установяването на временни павилиони по тротоарите и уличните платна като: кафенета, пунктове за събиране на отпадъци и други услуги на населението (нямаме предвид павилионите за вестници и книги). През тези двадесет години броят им е нараснал, но по своята същност те не могат да отговарят на съвременните изисквания за хигиенни норми, условия на труд и качество на предлаганата услуга. Предизвикват дискомфорт и притеснение на живущите до тях граждани.

На 25.07.2011 г. Клуба на работодателя на свое заседание прие решение да бъде изпратена тази декларация до Вас, като с нея декларираме нашето становище за подобряване на условията на живот в градска среда и отправяме към Вас молба за:

  • Да преразгледате статута на горе споменатите бараки и павилиони и в разумен срок (според нас една година) те да бъдат отстранени, за да се възстанови редът по тротоарите и уличните платна.
  • Да се заплаща паркирането от всички в т. нар. екологична зона и разширен център, но по различни скали за живущи и приходящи. Смятаме, че това ще провокира предприемачите в града да инвестират в изграждането на етажни паркинги.
  • Общинските служби да следят в целия град и в отдалечените квартали паркирането на лекотоварни и товарни автомобили да става само в специални паркинги, като нарушителите се санкционират - сега заемат паркоместата пред жилищните блокове и уличните платна.
  • Да се регламентират часове за зареждане на магазини, ресторанти и открити маси за зеленчуци, за да не се нарушава спокойствието на гражданите и дневния автомобилен трафик в града.

Вярваме, че с тази декларация ще предизвикаме Вашето внимание по посочените проблеми и ще я приемете като добронамерена и градивна.

27.07.2011 г.    
Клуб на работодателя - Стара Загора

Още новини