Начало Новини Актуално Клуба на работодателя в Стара Загора иска промени в Закона за обществените поръчки, които да гарантират ясна и прозрачна

Клуба на работодателя в Стара Загора иска промени в Закона за обществените поръчки, които да гарантират ясна и прозрачна процедура

Актуално
За пълна прозрачност и невъзможност за заобикаляне на Закона за обществените поръчки (ЗОП) настояват от Клуба на работодателя в Стара Загора. Клубът настоява за достигане и регламентирани чрез поправки в закона на по-прозрачна процедура. Обсъжда се възможността за подготвяне на предложение за законодателни промени.  

Обръщение до членовете на Клуба на работодателя от неговия председател на УС инж. Иван Панчов са публикувани и на сайта на сдружението. Цитираме текста и тук.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА РАБОТОДАТЕЛЯ - СТАРА ЗАГОРА


Уважаеми колеги,
Вероятно много членове на клуба са участвали в процедури по обществени поръчки и имат положителен или отрицателен опит в областта на обществените поръчки.
Налице е замисъл да се обсъди натрупаната при вас – колегите практика и да се потърсят и намерят начини (включително чрез законова промяна) за достигане до по-прозрачна процедура и за подготвяне на предложение за законодателни промени в този смисъл.
Моля  да отделете няколко минутки, за да изложите в електронен вид вашия опит, констатации и препоръки в областта на обществените поръчки. Сигурно много от вас са се натъквали на случаи на непрозрачност, на случаи на пренасяне на тежестта от елемента цена върху елемента срок и други подобни; на случаи на заобикаляне на смисъла и предназначението на закона чрез неоснователно предварително декласиране на участници и на други случаи на изопачаване на процедурата. Например аз зная три начина по които се процедира, за да се даде обществена поръчка на определена фирма:
•    В първия случай единия от показателите е срок за изпълнение. Определената фирма завишава цената, но дава  1 месец срок за изпълнение и печели поръчката. После се прави анекс за удължаване на срока. Така фирмата извършва поръчката на по висока цена от другите участници, тоест става източване на „Поръчителя”. Ако спечели друга фирма, тя няма да може да спази срока и ще трябва да плаща неустойка.
•    Във втория случай единия от показателите е срок за заплащане. Определената фирма посочва дълъг срок за разсрочено плащане и печели поръчката. Но това не се спазва и фирмата си получава парите след 1-2 месеца. Ако друга фирма спечели то тя ще си получи парите според договора.
•    В третия случай се прави търг с 10 позиции за изпълнение през годината. Но реално ще се изпълняват 4 и това го знаят „Възложителя” и приятелската фирма. Завишава се цената на тези четири позиции, а на останалите се предлага цена която е на 60% от реалната. Така приятелската фирма печели поръчките.

Предлагам и Вие да помислите върху начините, които знаете, за заобикаляне на ЗОП и заедно да обсъдим възможностите за промяна, като целта е пълна прозрачност и невъзможност за заобикаляне на закона:

ОЧАКВАМ ДА НАПРАВИТЕ:
•    Предложения за промяна на процедурата за възлагане на обществени поръчки в Община Стара Загора
•    Предложения за промяна на ЗОП в национален мащаб
Запознайте Вашите адвокати с проблема и заповядайте заедно с тях на заседанието на Клуба от 19 ч. на 16.11.2009 г. в ресторант „Тангра” за да изразят мнението си.

Целта е на 16.11.2009 г. да имаме готовност за обсъждането на тази проблематика с цел набелязване на начини и средства за такава промяна в закона, водеща до категоричния резултат: невъзможност за заобикаляне на прозрачна процедура за обществена поръчка.

За Ваше улеснение приложено изпращам:

Председател на УС: инж. Иван Панчов

Още новини