Начало Новини Актуално Клуб Здраве и безопасност - Стара Загора ще отбележи Световния ден за безопасност на труда

Клуб Здраве и безопасност - Стара Загора ще отбележи Световния ден за безопасност на труда

Актуално

клуб Здраве безопасност Стара Загора световен ден безопасен трудСветовният ден за безопасност на труда - 28 април, започва да се отбелязва от Международната организация по труда - ILO през 2001 година. 28 април е и Международен ден на световното синдикално движение, посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки.

От 2003 г. на Световния ден се обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана с актуалното състояние на условията на труд в цял свят. Световният ден за безопасност и здраве при работа през 2013 г. се фокусира върху превенцията на професионалните заболявания.

Навсякъде по света професионалните заболявания продължават да са водеща причина за смъртните случаи, свързани с работата. Според изчисления на ILO – Международната организация на труда, от 2,34 милиона професионални смъртни случаи всяка година, само 321 000 са в следствие на произшествия. Останалите 2,02 милиона смъртни случаи са причинени от различни видове, свързани с работата заболявания, които отговарят на средна дневна стойност от повече от 5 500 смъртни случаи. Това е неприемлив трудов дефицит.

Недостатъчната профилактика на професионалните заболявания има дълбоки негативни последици не само за работниците и техните семейства, но и за обществото като цяло, поради огромните разходи, които тя създава, особено от гледна точка на загуба на производителност и обременяване на системите за социална сигурност. Превенцията е по-ефективна и по-малко скъпа, отколкото лечението и рехабилитацията. Всички държави могат да предприемат конкретни стъпки сега, за да подобрят своя капацитет за предотвратяване на професионални заболявания. Както всяка година, програмата на ILO за безопасност и здраве при работа и околна среда ще изготви доклад, който да служи като фон на темата. Чрез него ще бъдат призовани правителствата, работодателите, работниците и техните организации да си сътрудничат в разработването и прилагането на национални политики и стратегии, насочени към превенцията на професионалните и свързаните с работата заболявания.

Членовете на регионалния клуб Здраве и безопасност в Стара Загора подкрепят и се присъединяват към инициативата на МОТ чрез провеждане на различни превенции – образователни беседи, профилактични медицински прегледи, популяризиране на добри практики и др., заедно с персонала на своите фирми. Те ще отбележат Световния ден за безопасност и здраве при работа с поднасяне на цветя пред паметната плоча в Стара Загора на загиналите при трудови злополуки служители на 25 април.

Още новини