Начало Новини Актуално Клуб на работодателя – Стара Загора

Клуб на работодателя – Стара Загора

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаКлубът на работодателя – Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, което обединява собственици и мениджъри на дружества, които до голяма степен формират облика на икономиката в региона. Уникалната за България структура е учредена през 2003 година.

Основната цел на сдружението е чрез използване на високия професионализъм и мениджърския опит на членовете си да съдейства за подобряване на жизнената среда и да подпомага икономическото и социалното развитие на Стара Загора.

Клубът на работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона  инициативи. През последните месеци членовете на клуба участваха активно в срещи по важни за града, региона и страната теми – с президента на Република България Росен Плевнелиев; с министри от кабинета на ГЕРБ;  с областния управител Недялко Недялков; с кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров; с председателя на Общинския съвет Емил Христов и други. Членове на клуба се включиха активно в обществен дебат за решаването на проблемите, свързани с осигуряването на работници и специалисти, които са нужни на предприятията от региона на Стара Загора. Клубът на работодателя предложи и започна дискусия по идеята в Стара Загора да бъде създаден Технически университет. Клубът формулира и конкретни предложения за законодателни промени, подобряващи бизнес средата.

Икономически годишник на регион Стара Загора

Членовете на Клуба на работодателя – Стара Загора спазват Етичен кодекс, който определя правилата им на поведение, има за цел повишаване на общественото доверие към работодателите, както и издигне престижа на Клуба.
Ръководството на организацията се избира на ротационен принцип. Председател на Клуба на работодателя – Стара Загора за 2013 година е Мартин Бойчев – управител и собственик на Клас Бойчев ЕООД.

Сдружение с нeстопанска цел Клуб на работодателя  
гр. Стара Загора, 6000
бул. „Цар Симеон Велики” 134
тел./факс 042 645197
office@krsz.org
www.krsz.org

 

илко груев

Още новини