Начало Новини Актуално Клинтите на Овергаз спестиха на атмосферата 338 хил. тона въглероден диоксид

Клинтите на Овергаз спестиха на атмосферата 338 хил. тона въглероден диоксид

Актуално
Стара Загора

Клиентите на Овергаз в страната спестиха 338,6 хиляди тона въглероден диоксид на атмосферата от началото на годината, защото се отказаха от мазута, нафтата и твърдите горива и избраха да ползват природния газ за свой енергоизточник.

Тези емисии се равняват на количеството СО2, което средногодишно изхвърлят в атмосферата 43 974* коли, съобщиха от пресцентъра на дружеството.
В момента компанията има малко над 47 хиляди клиенти. Това означава, че всеки потребител на синьо гориво помага да се премахне въглеродния диоксид от по средно 1 кола всяка година.
Защо се случва така? При изгарянето на метан в атмосферата се отделят водна пара и минимални количества въглероден диоксид за разлика от другите течни и твърди горива, при чието изгаряне във въздуха попадат повече емисии от най-разпространения парников газ, серни и азотни оксиди, както и много прахови частици.
Транспортният сектор, който е един от основните замърсители, също се ориентира към екологичното гориво – през последните години общините започнаха да подменят старите си превозни средства с такива, които се движат на природен газ. Примери за това са автопарковете в София, Пловдив, Бургас и Варна.
По данни на Българската асоциация „Автомобили на природен газ” в страната има също около 60 000 автомобила, които се движат със сгъстено синьо гориво. През последната година нарасна и броят на метанстанциите, което допълнително улеснява притежателите на такива коли.

* Според проучване на EarthSky Communications, Inc. един автомобил изхвърля средно по 7,7 тона въглероден диоксид годишно.

Още новини