Начало Новини Актуално Клиентите на ЕВН могат сами да отчетат на 1 юли консумираната електроенергия

Клиентите на ЕВН могат сами да отчетат на 1 юли консумираната електроенергия

Актуално
Отчитане на ток

Във връзка с обявените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране нови цени на електроенергията, влизащи в сила от 1 юли 2011 г., ЕВН България Електроснабдяване АД напомня, че битовите и малките стопански клиенти на дружеството имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите си на 1 юли 2011 г. и да ги представят в съответния Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) най-късно до 7 юли 2011 г.

Посещението в КЕЦ е необходимо с цел гарантиране достоверността на показанията, предоставени от титуляра, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Датата 1 юли се налага с оглед на факта, че консумираната електроенергия до 30 юни 2011 г. се фактурира по сега действащите цени на електроенергията, а от 1 юли 2011 г. това ще става по новите цени на електроенергията, които за битови клиенти ще са съответно 0,18158 лв./кВтч за дневна тарифа и 0,12209 лв./кВтч за нощна тарифа. 

Клиентите, които желаят да се възползват от възможността за самоотчет, следва да попълнят показанията на електромерите си в декларация, която може да бъде получена във всеки Клиентски Енергоцентър (КЕЦ). При попълването й от титуляра е необходимо да бъдат посочени  ИТН (номер на измервателна точка)  и клиентски номер. Тези номера фигурират в предишна платена фактура за консумирана електроенергия.

За клиенти, които не могат да осигурят достъп на отчетниците на EВН България по регулярния график за юли, е необходимо сами да отчетат електромерите си също на 1 юли и да предоставят данните в съответния КЕЦ до 7 юли 2011 г. В противен случай консумираната енергия ще бъде отчетена по следния принцип, важащ за всички клиенти на 'ЕВН България Електроснабдяване АД:

Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли до датата на отчитане през юли пак по същата средна дневна консумация на клиента. Това изчисление е възможно благодарение на модерната система за фактуриране в дружеството. Такава практика при промяна на цените на електроенергията се прилага от години в страните от Европейския съюз.

Във връзка с отчитането по новите цени няма да се променят регулярните ролиращи (целомесечни) срокове на отчитане. Срокът на консумацията по нови и стари тарифи се определя според броя на дните в съответния ценови период. Общият брой отчетени дни ще отговаря на нормалния период от 30 дни, според индивидуалното ролиращо отчитане на всеки клиент. Датата на отчитане на всеки отделен абонат е вписана във фактурата за дължимите суми за изразходвана електроенергия.

Още новини