Начало Новини Актуално Клъстер Технологии за чиста околна разработва инсталация за улавяне на въглеродния диоксид от димни газове

Клъстер Технологии за чиста околна разработва инсталация за улавяне на въглеродния диоксид от димни газове

Актуално

Ръководството на Клъстер Технологии за чиста околна среда обяви, че основна тема, по която работи е разработване на инсталация за улавяне на въглеродния диоксид от димни газове от точкови източници и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката

Сдружение Клъстер Технологии за чиста околна среда беше създадено в Стара Загора през лятото на 2020 г. То си постави като основна цел обединяването на потенциала и експертизата на своите членове за развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции за редуциране на негативни въздействия върху човека и природата. Клъстерът ще разработва регионални, национални и международни проекти на база тези технологии за различни сфери на икономиката и социалната сфера, като съдейства за обучение на средни и висши кадри за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

Членове на Клъстера са:

  • Търговско-промишлена палата - Стара Загора
  • Технически университет - Габрово
  • Елфи-Тех ООД - Стара Загора
  • Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора
  • Технопол инженеринг ЕООД - Стара Загора
  •  Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара Загора
  • Верея пласт АД - Стара Загора
  •  Институт за космически изследвания и технологии към БАН
  •  Асоцииран член е Балкански иновационен център.

Клъстерът е отворен за включване в него на нови членове, което ще повиши капацитета му. Той дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера. Очакваме Клъстерът да бъде важен инструмент за работа по проекти, свързани с трансформацията на икономиката към нулево-въглеродна и в съответствие Зелената сделка.

Клъстер Технологии за чиста околна среда работи и по други теми и проекти, които са в неговия предмет на дейност, съобщиха от ръководството на сдружението.

Повече информация за дейността на Клъстера може да намерите на сайта на сдружението https://www.ecotechcluster.eu

 

Още новини