Начало Новини Актуално Казанлък си взе минералната вода от държавата

Казанлък си взе минералната вода от държавата

Актуално

Министерството на околната среда и водите предоставя безвъзмездно на община Казанлък за управление и ползване находище на минерална вода Овощник, с. Овощник, община Казанлък, във връзка със заявление от кмета на общината и решение на Общинския съвет от януари т.г. Това съобщават от МОСВ в писмо до областния управител Йордан Николов.

С решение на министъра на околната и среда и водите Нона Караджова находището, което е изключителна държавна собственост, се предоставя за стопанисване на община Казанлък за срок от 25 години. С решението се постановява кметът на община Казанлък Стефан Дамянов да управлява минералната вода от находището в съответствие със Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район. В него се казва още, че кметът осигурява ползването на водата, без да нарушава обществените интереси и в интерес на населението, пише вестник Старозагорски новини. Правото на общината за управление и ползване на минералната вода от Овощник се прекратява при неупражняването му за срок 5 години от датата на постановяване на Решението на МОСВ, се казва още в министерското решение. То е публикувано на интернет-страницата на ековедомството и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Още новини