Начало Новини Актуално Казанлък ще реализира европейски проекти за 11 млн. лева

Казанлък ще реализира европейски проекти за 11 млн. лева

Актуално
Казанлък

Община Казанлък успя да удвои размера на бюджета си за последните осем години, показват цифрите. Ако средният темп на развитие за страната е 7%, то при нас той е 14,5% , казва кметът на община Казанлък Стефан Дамянов. Градоначалникът допълва, че за този период от време в общината са постъпили инвестиции в размер на 400 млн. лева, а местните приходи в бюджета са се увеличили 2 пъти. За последните 8 години в община Казанлък са постъпили 48 млн. лева по европейски проекти.

Може би формулата на успеха се дължи най-вече на факта, че винаги сме се стремили да работим съвместно с бизнеса и да съдействаме за успешното му развитие, казва Стефан Дамянов. Приоритет в работата на общинското управление е изграждането на добра инфраструктура. Газифицирането на града ни, което е факт още през 2007 г., също даде добри резултати за развитие на бизнеса, допълва казанлъшкият кмет.

Бюджетът – За 2011 г. община Казанлък си запазва нивото на бюджета както през 2010 г.  Трудностите, които преживяват всички общини, засягат и нас. През последните години бюджетните ни възможности чувствително намаляха, както по линия на републиканския бюджет, така и вследствие на спада в общия инвестиционен климат, казва Дамянов. Стремежът на общинското ръководство е чрез допълнителните средства по европейските програми недостигът да бъде компенсиран. Общината не  предвижда увеличение на местните данъци и такси през настоящата година. Голям интерес за инвестиции на наша територия  проявяват големи международни компании.

Проекти

Стефан Дамянов

Община Казанлък ще реализира проекти на обща стойност 11 млн.лв. през 2011 г. Тази сума е 1/3 от общинския бюджет за годината, което говори, че общината работи активно за привличане на средства по програми на ЕС, казва Стефан Дамянов. В седем училища на територията на Казанлък се осъществява проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност”, на обща стойност 3,6 млн. лв. Със средства в размер на 4 млн. лв по ОП „Регионално развитие” предстои да бъде внедрена нова медицинска апаратура и да бъдат ремонтирани кабинети в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък. Третият проект, който ще реализира през тази година общината, е свързан с изграждане и оборудване на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в изпълнението на програмата за деинституционализация на деца в риск. Проектът е на стойност 2,5 млн.лв. Община Казанлък осъществява и социален проект за домашен помощник и личен асистент на обща стойност 198,5 хил. лв. С подписването на договор с държавен фонд „Земеделие” старира изпълнението на проект за възстановяване на част от унищожения по време на пожарите през 2007 г. горски фонд на територията на общината. Проектът е на стойност 64 хил. лв. и с него ще бъдат възстановени горски насаждения на площ от 130 дка в землището на с. Овощник. Три кметства в общината – Горно Черковище, Бузовград и Ръжена, и СНЦ ФК „Елтимир” – с. Крън, спечелиха финансиране на своите проекти в националната кампания „Чиста околна среда” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Бизнесът

Икономическото състояние на община Казанлък е сравнително добро, въпреки икономическата криза. Доказателство за това е, че общината има ниска за страната безработица от 7,8 %. Правим всичко възможно, за да стартират нови бизнес проекти, които биха решили проблемите на хората, казва Стефан Дамянов. Най-добре развиващите се предприятия в общината са  „M+С Хидравлик”, „Арсенал”, „Капрони”, „Българска роза – Севтополис” и др. Запази се добро ниво на производство в текстилните предприятия „Катекс” и „България К”, посочва кметът. Въпреки че през последните години производствената програма на част от тези предприятия се намали с 10-15%, те не са позволили фалити.
Най-голям интерес от страна на инвеститорите в Казанлъшки район има в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Може би затова Казанлък остава една от трите водещи общини в страната в областта на ВЕИ. В района между Шейново, Ясеново и Голямо Дряново предстои да се изгради фотоволтаичен парк, в който ще бъдат инвестирани 220 млн.евро. Паркът ще бъде разположен на площ от 1700 дка.
Друг голям инвеститор – швейцарската компания „Алпик”, чрез дъщерната си фирма „Ветроком” ЕООД приключи първия етап от изграждането на ветрогенераторен парк в местността „Бедек” до вр. Бузлуджа, влагайки дотук 67 млн евро. „Ветроком” ЕООД желае да стартира и втори етап от проекта, който включва изграждането на 30 мегавата и 10 нови ветрогенератора. Общата стойност на обекта ще надхвърли 200 млн. лева.
Фирма „Тера груп” работи в община Казанлък върху иновативни технологии чрез прилагането на модерни способи за получаване на енергия от производство на топлинна пара, получена от биомаса. Така в общината ще имаме вече три вида ВЕИ - ветрогенераторен парк, фотоволтаичен парк и парк с биомаса, казва Дамянов.

Международни връзки

Община Казанлък развива добри отношения с Япония, Франция и Китай. В Долината на розите има достатъчен ресурс за производство на висококачествено розово масло и би могло да се направи коопериране с фирма в областта на фармацията. Смесеното предприятие може да поризвежда за Китай парфюмерийни продукти и фармацевтични продукти. Традиционно добри са и контактите със столицата на френската парфюмерийна промишленост – Грас.

Контактите с Япония непрекъснато се развиват, като Казанлък е единственият град в България, който поддържа добри взаимоотношения с три японски града – Фукуяма, Хирошима и Мунаката. Делегация от 25 крупни бизнесмени от Страната на изгряващото слънце посети Казанлък през лятото на 2010 г., проучвайки възможностите за двустранно сътрудничество. В знак на съпричастност към населението на Япония, пострадало от земетресението и последвалото го цунами на 11 март т.г., по предложение на кмета Стефан Дамянов Община Казанлък дари 20 000 лева за оказване на хуманитарна помощ.

Публикация на вестник Пари, автор: Сашка Панайотова

Още новини