Начало Новини Актуално Кастамону България получи разрешение за разширяване на производството си

Кастамону България получи разрешение за разширяване на производството си

Актуално

Кастамону България АД получи разрешение от Експертен екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора за разширяване на производствената дейност на предприятието си, което се намира в село Горно Сахране, община Павел баня. Съветът одобри Доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) относно инвестиционното намерение на предприятието за преработка на дървесина. Заседанието се проведе в сградата на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора. Предложението е одобрено с 11 гласа за и три против. Преди това заседание в края на 2022 г. бяха проведени и обществени обсъждания на проекта и екологичните му аспекти в населени места от община Павел баня.

На заседанието на Експертния екологичен съвет присъства като гост и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. Кастамону България АД е дългогодишен и активен член на Палатата. Предприятието е един от големите работодатели в област Стара Загора и осигурява пряка заетост на близо 350 души от община Павел баня. Косвено с дейността на дружеството са свързани още стотици хора, ангажирани с доставката на суровини и с други съпътстващи дейности.

След края на заседанието Олег Стоилов коментира, че Търговско-промишлена палата - Стара Загора подкрепя развитието на индустрията в региона, създаването на нови работни места и прилагането на иновативни технологии при производството. Тези процеси трябва да са съобразени с нужните мерки за опазване на околната среда и здравето на работниците, като гаранция за това е спазването на всички процедури, експертната екологична оценка и контрола от страна на компетентните държавни институции. В региона на Стара Загора има предприятия, които са част от международни холдинги с присъствие в различни държави и континенти. Те са изградили производствени и търговски вериги и имат значим пазарен дял в европейски и дори в световен мащаб. Всяко от тези предприятия трябва по-ясно да комуникира с местните общости, за да информира за технологиите, които използва в производствата си и да гарантира тяхната безвредност и безопасност. Връзката на бизнеса с гражданското общество създава доверие и този процес е постоянен и е от голяма полза за развитието на икономиката на региона, а това е една от водещите цели, които си поставя Търговско-промишлена палата - Стара Загора, коментира Олег Стоилов.  

Дойдохме да чуем експертите и сме доволни от това, което чухме. Аз лично подкрепям положителното становище по доклада за ОВОС, коментира заместник-кметът на община Павел баня Йордана Енева. Тя уточни, че по време на дискусията всички участвали експерти са дали подробна информация и са мотивирали доводите си по изготвения доклад. 

Кастамону България е предприятие от дървопреработващия сектор с предмет на дейност производство на сурови и ламинирани плочи от дървесни частици, гланцови панели, МДФ, ламиниран паркет, кухненски плотове, панели за врати и продукти за нуждите на секторите на обзавеждането, декорацията и строителството.

Кастамону Ентегре направи инвестиции от десетки милиони евро в оборудване и технологии след придобиване на собствеността върху предприятието през 2000 г. и това го превърна в един от най-модерните заводи в България. При изпълнението на инвестиционно предложение за разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли ще бъдат вложени нови 60 милиона лева, уточняват от дружеството.

Кастамону България е една от водещите фирми на холдинга Кастамону Ентегре. С консолидиран оборот от 1 милиард евро холдингтът е световен лидер и заема челно място в сектора - първо място в Турция, четвърто място в Европа и седмо място в света. Устойчивото развитие е възможно благодарение на последователната политика и приложените мерки за опазването на околната среда. Те са заложени не само при продуктовата гама, но и по отношение на всички процеси - от снабдяването със суровини и при всеки от производствените етапи.

Кастамону България се грижи производството във всичките му съоръжения да се извършва съгласно одобрените стандарти за опазване на околната среда, от емисиите на газ, до енергията и до управление на твърди и течни отпадъци. Компанията притежава сертификати: ISO 9001 за управление на качеството; ISO 14001 Системи за управлеие по отношение опазване на околната среда; Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001; сертификат Система за управлението на горите (FSC).

В проекта на Кастамону България се предвижда изграждане на инсталация за производство на смоли, като при процеса се използва формалин. Процесът изисква и повишено използването на вода. След разширението дружеството ще постигне независимост от гледна точка на доставките, като целта на промените е да се гарантира на непрекъснат производствен процес, увеличаване на обемите и повишаване на качеството на продукцията.

Жители на села, които се намират в близост до производственото предприятие, изразиха несъгласие за изпълнението на проекта. Опасяват се здравето си, за качеството на въздуха и водата не само в Община Павел баня, а също и в съседни райони. Опасяват се заради близостта на населените места и на жп линия, преминаваща в недалеч от предприятието, което произвежда плоскости за мебелната промишленост от преработени дървесни частици. Всички тези опасения обаче бяха категорично опровергани от независими експерти по екология чрез изготвения Доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), а също и при дискусиите на обществени обсъждания и по време на разискванията на Експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.

Документи за сваляне

Още новини