Начало Новини Актуално Канят старозагорци на обсъждане за санирането

Канят старозагорци на обсъждане за санирането

Актуално
1саниране2018Община Стара Загора има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в информационна кампания за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.
Кампанията има за цел да представи на широката общественост изискванията за подаване на Проектни фишове, във връзка с актуализацията на Инвестиционната програма на Община Стара Загора и стъпките и начините за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта (съгласно Приложение Н към насоките за кандидатстване.)
Информационната кампания ще се проведе на 14.06.2018 г. (четвъртък), от 17.00 часа, в зала 2 на общинска администрация Стара Загора, на адрес: бул. Цар Симеон Велики № 107 .
В случай на допълнителни въпроси, относно публичното представяне и обсъждане на проекта, може да се обръщате към Даниела Илиева - младши експерт, Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция в Община Стара Загора на следните координати: стая 313, Телефон (042) 614 814; ел. поща d.ilieva@starazagora.bg

Още новини