Начало Новини Актуално Каменна кариера застрашава с. Люляк и природата

Каменна кариера застрашава с. Люляк и природата

Актуално

В писмо до министър-председателя, министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ и РДГ, председателя на Общински съвет - Стара Загора, и до "Зелени Балкани" жители и собственици на имоти в с. Люляк остро възразяват срещу концесията за кариера в землището на селото. Става въпрос за 377 декара по южните склонове на връх Малък чукар, където е съсредоточен общински горски фонд от дъб, габър, цер и храсти от глог, шипка и дрян.

Подписката, която е втора от месец юни насам, е провокирана от общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Той е изготвен от "МММ" ЕООД и на 8 август е утвърден от МОСВ, с подписа на зам.-министър Евдокия Манева, пише вестник Старозагорски новини.
От Инициативния комитет информираха, че по време на общественото обсъждане, състояло се на 29 октомври т.г., всички присъстващи са се обявили против бъдещата кариера за добив на доломит. На многобройните им въпроси представители на фирмата, изготвила доклада, признали, че запрашаване от производствената дейност ще има, но то щяло да бъде в рамките на допустимото. Подобни изявления противоречат на предварителния анонс на фирмата концесионер "БГС Груп" АД, от където в средата на лятото твърдяха, че добивът ще се извършва по безпрахова технология.
Другото притеснение на хората е, че при взривните работи, освен прахови частици, ще се отделят и газове - серен и азотен диоксид, въглероден оксид и диоксид, както и оловни аерозоли. Според доклада, вятърът духал предимно в обратна посока и те нямало да се усещат в селото, но недоволните са категорични, че подобно заключение не отговаря на истината. Те още помнят големите обгазявания от 2004 и 2005 г., когато са дишали сиво-син въздух.
От Инициативния комитет са категорични, че шумът от взривните работи и транспортът ще прогонят от естественото им местообитание скалния орел, който е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие и фигурира в Директивата за птиците на ЕС и Световния червен списък, на обикновения мишелов, на малкия и големия ястреб и на пойните птици. Освен това съществувала и реална опасност от проблеми с питейната вода, тъй като теренът на концесията съвпадал с вододайната зона и на Люляк, и на Колена. Подобни случаи вече имало до 1986 година, когато кариерата над селото функционирала.

В своя защита жителите и собствениците на имоти в Люляк изтъкват и факта, че бъдещата кариера "Лори" е на 1200 метра от селото и концесията противоречи на Наредба No 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ. Според нея, за добив на камък по взривен начин отстоянието трябва да бъде най-малко 2 км. А ето и още един довод: Според нормативен документ на МОСВ от 2006 г., разстоянието между отделни каменни кариери не може да бъде по-малко от 20 км. В тази част на Старозагорска област обаче вече има две - в Змейово и в Братя Кунчеви, а разстоянието от Змейово до Люляк е по-малко от 6 км.
Представители на Инициативния комитет заявиха, че според авторите на доклада по ОВОС поражения върху околната среда ще има, но всичко щяло да се оправи след приключването на 25-годишната концесия. Подобна перспектива едва ли може да бъде по вкуса на някой трезвомислещ.

Припомняме, че за кариера "Лори" се заговори в средата на юни, когато стана ясно, че концесионерът "БГС Груп" АД иска от Община Стара Загора за първия етап на производствената си дейност 97 декара под аренда. Въпросът трябваше да се гласува на сесия на Общинския съвет, но се оказа, че сред документите липсва ОВОС. След публикации в "Старозагорски новини" в Люляк тръгна протестна подписка, а в защита на хората и природата активно се включиха и неправителствените еколози от "Зелени Балкани". След доста дебати стана ясно, че общинските съветници не са склонни на екологични компромиси и кметът Светлин Танчев оттегли точката от дневния ред на заседанието на общинската сесия. От "Зелени Балкани" пък поискаха МС да отмени договора за концесия и сезираха главния прокурор. На базата на различни членове от Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда, неправителствените еколози заявиха, че държавните органи са превишили правата си и попадат под ударите на Наказателния кодекс. От "Зелени Балкани" бяха категорични, че концесионният договор е незаконосъобразен. Терените се предоставят без търг на юридически лица, а промяната на предназначението на земята е в явен ущърб на Общината и носи загуби за милиони левове.
На въпрос към директора на РИОСВ - Стара Загора, какво следва от тук нататък, Нанчо Видев отговори, че въпросът не е от тяхната компетентност, а от Експертния съвет на МОСВ, ръководен от зам.-министър Евдокия Манева. Остава да видим дали МС, екоминистерството и Общинският съвет ще се съобразят със законите и с протестите на хората от Люляк.

Още новини