Начало Новини Актуално Камарата на строителите в България предлага преквалификация в строителството на миньори от Маришкия басейн

Камарата на строителите в България предлага преквалификация в строителството на миньори от Маришкия басейн

Актуално

 

Камарата на строителите в България разработва мащабна програма за осигуряване на ефективна работна сила в бранша. Целта й е непрестанно усъвършенстване на заетите в този високоотговорен бизнес. Както и задоволяване на нуждите от квалифицирана работна ръка чрез преквалификация на безработни и на миньори от Маришкия басейн, които е възможно да излязат на пазара на труда във връзка с европейската Зелена сделка.

Идейната концепция на КСБ стъпва на три основни стълба - изграждане на тренировъчно-учебни бази за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране, както и разработване на модел за активно работодателско участие. Тя е изпратена до министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката, както и до КНСБ и КТ Подкрепа.

Планът на КСБ е първоначално в три отделни области да се изградят тренировъчно-учебни центрове за модерно теоретично и практическо обучение с прилежащо общежитие. Целта е изграждането на висококвалифицирани кадри за строителството, обучени в условия, близки до реалните. Работата с тях ще е структурирана в две направления. Първото е за придобиване на степен на професионална квалификация по строителни специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Второто ще са тясно профилирани курсове както за повишаване на знания и умения на ключови за строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми. Преквалификацията е насочена освен към безработни и миньори от въгледобивната промишленост, така и към ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка. Отделно, на вече заетите в сектор Строителство ще се предлага повишаване на квалификацията.

Камарата предлага още създаването на специализирано междуинституционално звено с работно име Секторен съвет за базирано на компетенции обучение. Основни участници в него ще са водещи специалисти, представители на просветното и социалното министерство и на работодателските организации. Съветът ще прави програми и модули за обучение, ще изгради система за качество, гарантиращо високо ниво на професионална подготовка, ще се занимава с инициативи за непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на педагогическия персонал в средното, висшето и продължаващото образование и обучение, както и с изработване на модел за повишаване имиджа на строителната професия.

Моделът за активно работодателско участие пък ще бъде развит върху нуждата от по-голяма ангажираност в обучителния процес най-вече чрез предоставяне на възможност, среда и наставническа подкрепа за усвояване на умения в реална работна среда.

Писмото на КСБ до институциите и синдикатите може да прочетете на сайта на КСБ: www.ksb.bg

Още новини