Начало Новини Актуално Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации

Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации

Актуално
Съвет по иновации

На 11 май от 10.30 часа ще се състои учредително събрание на Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между работодателската организация и БАН. Това са първи стъпки за създаване на иновативна борса, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Иновативният съвет ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:

  • Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите;
  • Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  • Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  • Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  • Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  • Изготвя анализи относно проблемите при  взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми;
  • Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  • Организира чрез БТПП обучения и семинари;
  • Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти;
  • Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.

Още новини