Начало Новини Актуално Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?

Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?

Актуално
Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?

Българската търговско-промишлена палата проведе кръгла маса на тема Чрез иновации към устойчиво развитие. Участниците дискутираха основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България по спазване на поетите ангажименти по Лисабонската стратегия, а също приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на създадените иновации.

Форумът се проведе съвместно с Персонал консулт - списание Фондове, програми, проекти. Обсъждането откриха заместник-председателят на БТПП Георги Стоев и Йосиф Аврамов, член на УС на Българска търговско-промишлена палата и съпредседател на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП. В дискусията се включиха представители на Патентното ведомство на Република България, Българска академия на науките, Технически университетит - София и представители на Федерацията на Научно-техническите съюзи (ФНТС), с които БТПП подписа договор за сътрудничество в средата на месец октомври. Въпреки поканата в дискусията не участва представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата.

Бойка Спасова, експерт в Патентно ведомство на Република България, направи  изявление за  връзката на Патентно ведомство с бизнеса. Тя разгледа проблемите при развитието на заявените български и чуждестранни патенти и информира за полезните модели и търговските марки през последните последните години, като сравни мястото на българските патенти със случващото се в другите страни членки на ЕС.

Министерство на образованието, младежта и науката беше представено от Албена Вуцова, директор на Дирекция Научни изследвания. Тя засегна ролята на държавата и мястото на бизнеса за стимулиране на създаването и внедряването на иновациите. Според г-жа Вуцова най-важните сфери за иновации, в които трябва да инвестира Фондът за иновации, са храните, информационните технологии и енергийната ефективност.

Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, припомни, че БТПП участва в международния проект ТРАНСКОСМЕ по 7-ма рамкова програма за създаване на връзка между институциите и малките и средни предприятия (МСП). Проектът се реализира съвместно с още 27 държави. Целта е създаването на база от данни на МСП и да се спомогне реализирането на проекти на местно равнище.

В рамките на кръглата маса бяха обсъдени няколко предложения. Едното бе за формирането на Комитет по иновации или Обществено-консултативен комитет по иновации без функции на държавна агенция. Друго предложение в дискусията постъпи от модератора Александър Трифонов, който е експерт по иновации. Предложението е за изследване от отдел Анализи към БТПП, което да обобщи каква добавена стойност имат иновативните продукти в експортните стоки, колко са иновативните продукти и каква стойност имат те в експортната листа на България. Подобно изследване ще хвърли повече светлина върху важния икономически въпрос дали България изнася повече стоки с ниска добавена стойност или такива с по-висока добавена стойност.

 

Още новини