Начало Новини Актуално Качеството на пазаруване се повишава чрез услуги за мобилни телефони

Качеството на пазаруване се повишава чрез услуги за мобилни телефони

Актуално
Цветан СимеоновВ Париж се провежда редовно Общо събрание на международната асоциация GS1. Срещата е още една възможност да се признават и награждават организации от държавите-членки, които да споделят своите истории за успеха в използването на стандарти и решения и прилагането им в целия свят. Основна тема от сесиите в рамките на Общото събрание на международната асоциация GS1 в Париж е използването на услуги през мобилните телефони при пазаруване с цел да се подобри качеството на обслужване на крайния потребител и как GS1 може да допринесе за създаване на стандартни решения и услуги, които да са оперативно съвместими и ефективни.
Особен интерес предизвика проучването на GS1 Германия. Със съдействието на агенция за изследване на потребителското поведение (GfK Panel Services) и институт по търговия (EHI Retail Institute) е направено допитване до 3526 потребители в Германия, каква информация се търси и къде - в интернет или чрез мобилния телефон - в процеса на пазаруване, съобщиха от пресцентъра на Българска търговско-промишлена палата, която е официален представител на България в GS1. При санитарни и хранителни продукти мобилните телефони се използват по-рядко за получаване на информация при пазаруване, но като цяло се търси информация за цена, отстъпка и направени тестове.

75% от запитаните смятат, че информацията, която се ползва при вземането на решение за покупка трябва да бъде от сигурен и надежден източник. Особено важна е надежността на информацията по отношение на цена, качество, отстъпка, направени тестове, състав. Според анкетираните качеството на пазаруване би могло да бъде подобрено чрез разработване на услуги за мобилните телефони, като сканиране на баркод с възможност за достъп до допълнителна информация за продукта; изпращане на купони и предложения за отстъпки; self-scanning; указване на локацията на магазини със сигурни стоки.

Като заключение от проучването, анкетираните особено високо оценяват възможността за достъп до допълнителни данни за продуктите. В тази връзка GS1 разполага със стандарти за обмен на сигурни данни, както и мрежа от бази данни със синхронизирани основни данни за продуктите и фирмите, която може да бъде разширена като приложение. Чрез приложението Extended Packaging на GS1 MobilCom при сканиране на баркода върху продукта, потребителят може да получи допълнителна информация за него. Освен това потребителите особено много държат на надежността на данните, което в системата от стандарти и продукти на GS1 се гарантира чрез верификацията на данните.

Нивото на внедряване на този вид услуги е различно за различните страни. В Англия 36% от потребителите използват смартфон за достъп до допълнителна информация, свързана с продукта.

Като особено полезна в рамките на проучването на GS1 Германия, както и в наблюденията на други Национални организации GS1 е определена e услугата за предоставяне на купони за промоции и отстъпки през мобилните телефони. В Белгия и Люксембург използването на купони като инструмент за продажба при промоционални условия е нарастнало с 250% в рамките на три поредни години. Най-общо купонът е средство да се предложи отстъпка при покупката на даден продукт. Предимството на дигиталния купон е, че изпращането и получаването му е сравнително по-бързо и лесно, и не се налага да се отпечатва на хартия или да се прехвърля на друг твърд носител.

Статистика за България: При население: 7 093 635 (юли 2011) Телефони (mobile cellular) 10,617 милиона (2009) - на 62-ро място в света. Интернет потребители 3,395 милиона (2009) - на 63-ро място в света.

Процентът на потребителите, притежаващите мобилни телефони с връзка към интернет, нараства непрекъснато. Голяма част от потребителите на интернет през мобилни устройства са на възраст между 20 и 39 години и активно използват интернет.

Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата. Въвеждането, развитието и контрола върху правилното приложение на стандартите GS1 в България се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП (преди EAН България). Информация и консултация за различните продукти и приложения на системата GS1 може да получите на адрес ул. Искър №9.

На Общото събрание в Париж GS1 България е представена от г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България и г-н Христо Содев, Изпълнителен секретар. В момента съществуват 108 нацонални организации членки на GS1, които представляват 110 държави. Над един милион фирми в 150 страни по света използват стандартите GS1 във всекидневната си дейност. Ежедневно се сканират над 5 милиарда кодове GS1. В последните години тези стандарти навлизат все по-широко и в сферата на здравеопазването. 

GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия. GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

Още новини