Начало Новини Актуално Живко Тодоров представя България в Комитета на регионите

Живко Тодоров представя България в Комитета на регионите

Актуално

На 18 и 19 юли 2012 г. кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров участва в пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) в Брюксел. Той е избран за член на българската национална делегация за мандат 2012-2015 г. Номинацията му бе направена от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и одобрена с решение на Министерския съвет от 12 април 2012 г.

Комитетът на регионите е консултативен орган, който представлява местните и регионалните власти в Европейския съюз (ЕС). Ролята му е да представя техните гледни точки относно законодателството на ЕС. Понастоящем Комитетът на регионите се състои от 344 членове от всички 27 държави от ЕС.
96-ата пленарна сесия на КР преминава при натоварен дневен ред. Изслушани са редица организационни доклади, осъществен е избор на председател, на заместник-председатели и на други членове на Бюрото, и пр.
Обсъждат се и се приемат становища за глобалния подход към миграцията и мобилността; Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището; Финансови инструменти на ЕС в областта на вътрешните работи и на правосъдието и гражданството, и др.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини