Начало Новини Актуално Живко Тодоров инициира промяна на Общия устройствен план заради парк Бедечка

Живко Тодоров инициира промяна на Общия устройствен план заради парк Бедечка

Актуално

Живко ТодоровНа пресконференцията, дадена от председателя на Общински съвет - Стара Загора Емил Христов на 25 януари, се включи поради големия медиен интерес към връщането на казуса парк Бедечка в местния законодател и кметът на общината Живко Тодоров. Идеята на кмета е с цел опазване на обществения интерес, да се поиска промяна на Общия устройствен план в частта му Бедечка, така че да се избегне застрояването на същинската част от парка.

За застрояване е предвидена само южната част, където и към момента има застрояване, а не паркови площи. Ако Общинският съвет гласува предложението на кмета, собствениците на парцели в парк Бедечка ще бъдат обезвъзмездени, защото имотите им ще бъдат отчуждени. Това е свързано с финансов ангажимент за общината, но, според изчисленията на експертите, така ще бъдат изразходвани по- малко общински средства, отколкото биха били нужни за изграждане на инфраструктура в случай на застрояване на парка. Още повече, че земите ще бъдат отчуждавани не като парцели за застрояване, именно като паркови площи. В този случай общественият интерес, здравето на гражданите и видът на Стара Загора са по-значими от интереса на неголям брой частни лица, е преценката, мотивирала Живко Тодоров за тази стъпка. Емил Христов акцентира върху най-интересните за гражданите на Стара Загора моменти от предстоящата общинска сесия като евентуалното прехвърляне на спортното училище към Министерството на младежта и спорта, разрешаването общината да кандидатства по проект Красива България, гласуване на разрешение общинска администрация да кандидатства по проект за външно финансиране за изграждане на приют за бездомни на мястото на бившето РЗИ в южната част на двора на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, пише вестник Национална бизнес поща.

Относно точките, свързани с третиране и рециклиране на битовите отпадъци, ако се вземе решение за предварително третиране и сепариране, глобата на Стара Загора от страна на Министерство на околната среда, заради изхвърляне на отпадъци на сметище като Мандра баир, неотговарящо на екологичните изисквания, може да се намали наполовина до построяването на депото за отпадъци. Що се отнася до разделното сметосъбиране, в Стара Загора ще продължи да има такова. Ако общинските съветници дадат на кмета Живко Тодоров или на комисия мандат, ще бъде сключен веднага договор с някоя от лицензираните фирми.

На председателския съвет на 24 януари е бил поканен и директорът на ВиК - Стара Загора Румен Райков, който е съобщил, че 80% от азбестовите тръби на 212-километровата водопроводна мрежа на Стара Загора са подменени, а в най-скоро време ще бъдат подменени и останалите 20%. В следващите 15-20 г. Стара Загора не би следвало да има недостиг на питейна вода при осигурените ресурси. Временен проблем е възможен единствено, ако спре подаване на електрическата енергия от групите подстанции.

Още новини