Начало Новини Актуално Живеещите в зелената зона в Стара Загора без преференции за кратковременно паркиране

Живеещите в зелената зона в Стара Загора без преференции за кратковременно паркиране

Актуално
Зелена зона

Административен съд – Стара Загора отмени като незаконосъобразни членове от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, приети с решение на Общински съвет – Стара Загора от 21 декември 2010 г. Със заповед на областния управител Йордан Николов е оспорена разпоредба от Наредбата, с която се урежда режима на преференциално паркиране на превозни средства в централната градска част, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

В съдебното решение съдът е постановил, че оспорените текстове от наредбата са издадени при съществено нарушение на административно-производствените правила при приемането им, както и че същите не са съобразени с нормативните актове от по-висока степен, поради  което са и материално незаконосъобразни.

С наредбата Общинският съвет е целял да се даде преимущество само на собствениците на живеещите в границите на зелената зона по постоянен адрес, да паркират автомобилите си по улиците, попадащи в тази зона.

Според съда обаче, да се даде такава привилегия, и то само за един от притежаваните от тях автомобили, а да се изключат тези по постоянен адрес, е лишено от правна и житейска логика. Подобно нормативно разрешение противоречи на конституционно прогласеното и защитено равенство на гражданите пред закона, респективно институциите, които го прилагат.

Оспорени са и няколко административно-наказателни разпоредби от Наредбата. Те касаят налагането на глоба с фиш при извършено административно нарушение. Предвидено е на лице, което оспорва извършеното нарушение, или размера на наложената глоба, или откаже да подпише фиша, да се съставя акт. Всички оспорени разпоредби касаят хипотези, при които в случай на оспорване, се предвижда съставяне на акт за установяване на административно нарушение и  завишен размер на наказанието в сравнение с предвидената глоба за извършеното нарушение.

Разпоредбите са отменени като незаконосъобразни, тъй като противоречат на един от основните принципи в правото, че единствено упражненото право на жалба /оспорване/ не може да доведе до утежняване положението на подателя, както и на императивната норма за законоустановеност на наказанието и критериите за индивидуализирането му.

Още новини