Начало Новини Актуално Жителите на старозагорското село Яворово ще гласуват в Чирпан на 27 януари

Жителите на старозагорското село Яворово ще гласуват в Чирпан на 27 януари

Актуално

жители село Яворово гласуват Чирпан 27 януариНа предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум, жителите на новоприсъединеното към община Стара Загора с. Яворово ще гласуват в Чирпан. Такова е решението на Централната избирателна комисия от 18.01.2013 г., във връзка с писмо на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров.

С него той ги уведомява, че съгласно указ на президента на Република България, обнародван в Държавен вестник, бр. 5 от 18 януари 2013 г., са утвърдени нови граници на община Чирпан и община Стара Загора, област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Централната избирателна комисия е сезирана с въпроса следва ли да се предприемат действия избирателната секция, образувана от община Чирпан в село Яворово, да бъде закрита и да бъде образувана избирателна секция в село Яворово към община Стара Загора.

Според решението на ЦИК, образуваната секция в село Яворово, община Чирпан, запазва номера си, така както е определен със заповед на кмета на община Чирпан, област Стара Загора.

Секционната избирателна комисия в село Яворово, ще получи всички необходими книжа и материали за националния референдум на 27 януари 2013 г. от Общинска администрация - Чирпан, съвместно с представители на РИК - Стара Загора, е записано още в решението.

Според него Секционната избирателна комисия в село Яворово, област Стара Загора ще бъде транспортирана до РИК - Стара Загора от Общинска администрация - Чирпан.

След предаване на протокола с резултатите от гласуването на РИК - Стара Загора и списъка за гласуването, останалите книжа и материали да бъдат предадени за съхранение на Общинска администрация – Чирпан, гласи решението на ЦИК.

Извършването на административно-териториалната промяна е по инициатива на населението на с. Яворово, подкрепено с положителен вот на проведения на 8 юли 2012 година местен референдум .

На него жителите отговаряха на въпроса: Съгласни ли сте с.Яворово да се отдели от община Чирпан и да се присъедини към община Стара Загора?. Положителен отговор дадоха 89,64% от гласувалите, поради което правителството прие решение (№ 1056 на МС от 20.12.2012 година, обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.) за отделяне на с. Яворово от община Чирпан и за присъединяването му към община Стара Загора.

Със свое Решение № 860 от 24.07.2010 г. Общински съвет - Стара Загора даде съгласие за промяна на границите на община Стара Загора, поради преминаване на с.Яворово, Община Чирпан към Община Стара Загора.

Искането до Общински съвет Стара Загора, подкрепено с подписите на 92% от жителите на населеното място, за отделяне на с.Яворово от община Чирпан и присъединяването му към община Стара Загора бе внесено от Инициативен комитет на 25.05.2010 година.

Още новини