Начало Новини Актуално Жителите на област Стара Загора намаляват

Жителите на област Стара Загора намаляват

Актуално
Население в област Стара Загора

Област Стара Загора се очертава като една от добре населените в страната регионални единици, но населението е намаляло с повече от 2 500 души само за година в периода 2008 - 2009 г. Към 31.12.2008 г. населението на областта е 353 494 души, докато година по-късно – към 31.12.2009 г., то е намаляло на 350 925 души.

Област Стара Загора е сред осемте най-добре населени области, със съсредоточените в нея 4,7% от цялото население на страната.Съотношението между броя на мъжете и жените през последните години е в полза на жените. Жените в областта са 180 532, а мъжете – 170 393.
Ниската раждаемост и увеличената смъртност са основните причини за намаляването на броя на жителите на област Стара Загора през последните години. Това показват данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Хасково, информираха от пресцентъра на областна администрация - Стара Загора.
Характерно за областта е, че населението живеещо в селата е близо два пъти по-малко от живеещите в градовете.
Градовете се населяват от 241 723 души, а селата – от 109 202 души. Качествените характеристики на човешките ресурси на Старозагорска област сочат появата на сериозни демографски проблеми. Най-значимият от тях е процеса на стареене на населението, независимо, че засега по тази характеристика областта не е сериозно засегната.
Изводите, които се налагат за демографските процеси, протичащи в област Стара Загора са, че на първо място намаляването на населението в областта се дължи в най-голяма степен на намалената раждаемост и увеличената смъртност и в много по-малка степен на изселнически процеси. Отрицателен е бил естествения прираст за областта през 2006 г. - (-408 души) и (–1587 души) през 2009г., съобщават още от Дирекцията.

Още новини