Начало Новини Актуално Жители на Ракитница излизат на мълчалив протест

Жители на Ракитница излизат на мълчалив протест

Актуално

Днес от 9 часа пред Община Стара Загора ще се проведе мълчалив протест срещу проекта за изграждане на депо за битови отпадъци край село Ракитница. Това съобщиха от Инициативния комитет в селото, сформиран заради предстоящия проект.

Председателят на Инициативния комитет Генчо Танев съобщи пред вестник Старозагорски новини, че те не са против изграждането на регионално депо от европейски тип, а срещу взети "на тъмно" решения по проекта, визирайки извънредното общо събрание на СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора" от 11 септември т.г. (б.р. - което прие решение, че дава своето съгласие в следващите фази по проекта за изграждането на депото за отпадъци да се разглежда като основна площадка "Ракитница изток" и като алтернатива площадка "Мандрата".) Капка в огъня наляла и публикация в местна медия, в която се твърди, че на 15 септември т.г. зам.-кметът на Община Стара Загора Белчо Белчев е поискал от министъра на околната среда и водите Нона Караджова "съдействие за промяна предназначението на горски фонд и ливадите в село Ракитница". "Ние искаме всичко да е съобразено със закона. Не може някой предварително да вземе решение без ние да знаем. Кой му дава това право?", коментира Танев и допълни, че днес с документи ще покаже пред медиите как е нарушен законът.
"Не съм искал такова нещо от министър Нона Караджова. На 15 септември ние дори не се срещнахме с нея, а със зам.-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, на която докладвахме какво е направено до този момент", съобщи вчера пред медията ни зам.-кметът Белчо Белчев. С него на срещата е била и Маргарита Георгиева, главен експерт "Пречистване на води и преработка на отпадъци" към Община Стара Загора. По време на разговора със зам.-министър Василева представителите на Община Стара Загора са поискали информация дали е гарантирано финансирането на дейностите по изграждането на регионалното депо, какви са допустимите разходи по оперативната програма и какви са евентуалните санкции, ако не бъде постигнато споразумение, свързано с избора на площадка. На срещата е бил представен и протокол от решението на общото събрание на СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора" (б.р. - в което членуват кметовете на 11 общини от Старозагорска област, плюс община Твърдица), проведено на 11 септември т.г. На въпросното събрание обаче освен даденото съгласие за площадка "Ракитница изток" като основна и "Мандрата" като алтернативна, е взето решение, че "ОКОНЧАТЕЛНИЯТ ИЗБОР НА ПЛОЩАДКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС, а също и съвместно с консултантите от Техническата помощ и експертите, изготвящи оценката по въздействието върху околната среда, да проведат консултации и информационни кампании със засегнатото население за постигане на консенсус по избора на най-подходяща площадка.
Пред зам.-министър Василева старозагорските представители съобщили за недоволството на село Ракитница и очаквано гражданско неподчинение, но от МОСВ им препоръчали да бъде проведена процедурата по ОВОС и възможно най-голяма гласност, свързана при обсъждането на оценката на въздействието.

А ако такса-смет стане двойна, няма ли да негодува цялата област?

Срещата на старозагорски общинари с МОСВ на 15 септември не е първата, няма да е и последната. Такава е имало и на 1 септември т.г., на която Маргарита Георгиева е изразила своето опасение, че предложената от датския консултант основна площадка "Ракитница изток" може да се окаже неподходяща, тъй като тя не отговаря на Наредба No 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на населението по данни на РИОКОЗ, че отстоянието й от населеното място е недостатъчно. И поискала да се разгледа вариант за изгаряне, в резултат на което ще се намали обемът на генерираните отпадъци. Представител на консултанта обаче обяснил, че това ще доведе до допълнителни инвестиции, финансово непоносими за общините в региона.
Пак на 1 септември пред МОСВ зам.-кметът Белчо Белчев настоял да се акцентира върху площадка "Мандрата" и съобщил, че идеята на Община Стара Загора е да се преразгледа концесионният договор за "Мандра баир" и да се постигне споразумение с фирмата концесионер. И това намерение било отрязано от консултанта с аргумента, че ще доведе само до отлагане във времето, а не до решаването на проблема. Отделно на "Мандра баир" имало проблем с релефа на терена, а превеждането му в състояние, подходящо за изграждане на регионално депо, щяло да увеличи разходите за строителство, които ще бъдат покрити от такса-смет.
От МОСВ са категорични, че работният проект за изграждането на регионалното депо за битови отпадъци и тръжните документи за строителството трябва да бъдат готови до 07.07.2010 г.
В против случай ни чакат санкции или някакъв временен вариант за извозване на боклука от областта в Пловдивско. Но и в двата случая такса-смет ще скочи с пъти.

 

Още новини