Начало Новини Актуално Жените в област Стара Загора са повече от мъжете

Жените в област Стара Загора са повече от мъжете

Актуално

В област Стара Загора жените са 51.2 на сто от населението - 169 483, а мъжете са 48.8 на сто - 161 652, общо жителите са 331 135, показва справката на Териториалното статистическо бюро към 31 декември 2011 година. Това означава, че на 1000 мъже сe падат 1048 жени, общо за страната съотношението на 1000 мъже - 1054 жени.

В три от общините преобладават мъжете - Братя Даскалови - 50.5 на сто, Гурково - 50.2 на сто, и Гълъбово - 50.1 на сто.

В сравнение с края на 2010 година населението е намаляло с 16 277 човека, а с 1999 година - с 91 531. В областта живеят 4.5 на сто от жителите на страната, което й отрежда пето място след София-град, където живeят 1 296 615 души, или 17.7 на сто, Пловдив, Варна и Бургас.

Запазва се тенденция на остаряване - намалява относителният дял на хората под 15 години и се увеличават хората над 65 години - те са 19.9 на сто, което е с 1.4 на сто повече от 2010 година и с 2.4 на сто повече от 2001 година. Децата до 15 години пък съставляват 13.8 на сто от населението, което е с 0.3 на сто по-малко от 2010 година и с 1.3 на сто - от 2001 година.

Според справката на Териториалното статистическо бюро населението в трудоспособна възраст (60 години за жените и 63 - за мъжете) в областта е 198 827 души, което е 60 на сто от общия брой. Над тази възраст са 83 742 души, или 25.3 на сто.

По-голямата част от жителите на областта - 236 789 души, или 71.5 на сто, населява градовете, а 94 346, или 28.5 на сто - селата. Повече от две трети от населението е съсредоточено в две общини - Стара Загора - 48.1 на сто (159 219 души), и Казанлък - 21.8% (72 068 души). Община Опан остава с най-малко население - 2894 души, или едва 0.9 на сто.

Със своите 137 416 души областният център Стара Загора запазва шестата си позиция в страната, а това е 58 на сто от градското население в областта. С 49 990 човека Казанлък е вторият град в областта, а с население над 10 хиляди души са Чирпан (15 395) и Раднево (12 731).

Още новини