Начало Новини Актуално Жътвата закъснява. Ожънатите площи с пшеница са 6,7%

Жътвата закъснява. Ожънатите площи с пшеница са 6,7%

Актуално

698 647 декара са ожънатите площи с пшеница в страната към 12 юли 2010 г. по данни на Областните дирекции „Земеделие”. Това представлява 6,69% от общите площи, засети с тази култура. Най-добре върви жътвата на пшеницата в област Благоевград като са ожънати 27,89% от засетите площи. Най-бавно към момента се осъществява реколтирането на пшеницата в областите Търговище и Шумен – съответно 0,09% и 0,21%.

В областите Добрич и Варна, които са сред най-засегнатите от обилните валежи през последните дни, ожънатите площи са 0,87% за добричко и 1,47% за варненско.  
По данни на Областните дирекции „Земеделие” сериозно засегнати от неблагоприятни климатични условия са областите и Ямбол, Бургас, Сливен и Разград. На места валежите достигнаха от 20 до 240 литра на кв. метър. Това предизвика спиране на жътвата, поради невъзможността на комбайните да влязат в полетата и заради влагата на пшеницата.
Жътвата на маслодайната рапица и ечемикът е в по-напреднала фаза – за рапицата процентът на реколтираните площи е 59%, а за ечемикът – 65%. Количествата зърно, прибрани към момента по трите вида култури са: 258 224,78 тона пшеница, 517 835,70 тона ечемик, 280 188,39 тона маслодайна рапица. Падналите на много места наднормени валежи (придружени с градушки) и особено в полските райони на страната, рязко увеличиха влагата в почвата. В резултат на покачване нивото на река Дунав и притоците й, нивото на подпочвените води се покачи като са залети земеделски култури, част от тях са унищожени.
По оперативни данни на МЗХ, до момента (от началото на годината) заради усложнени метеорологични условия (градушки, проливни дъждове, наводнения в следствие на дъждове и снеготопене) са пропаднали около 0,4% (38 236 дка) от засетите площи със пшеница, 0,7% (16 740 дка) от зимния ечемик и 0,5% (9 327) от зимната маслодайна рапица. Размерът на пропадналите площи в следствие на последните наводнения в страната, ще се установи след като експертните комисии от Областните дирекции извършат проверки на място и съставят протоколи.
По отношение на качеството на пшеницата, предварителни данни ще има в края на следващата седмица, след извършване на извадково окачествяване на реколтата от Националната служба по зърното и фуражите. Предварителното окачествяване на зърното е мероприятие, което цели своевременно осигуряване на информация за качеството на изкупуваното зърно. То се извършва на 30% от прибраната пшеница.

Още новини