Начало Новини Актуално Жътвата при ечемика приключва, рапицата е прибрана 100%

Жътвата при ечемика приключва, рапицата е прибрана 100%

Актуално

Стара ЗагораДо момента са ожънати 99.43 % от засетите площи с ечемик. Средният добив за страната от декар е 338 кг., като най-високи са добивите в областите Добрич (414 кг/дка), Разград (408 кг/дка), Русе (385 кг/дка) и Плевен (384 кг/дка). По предварителни данни общото производство на ечемик до момента е над 765 хил. тона, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Нереколтираните площи, чиято продукция е изцяло загубена, вследствие на неблагоприятни климатични условия, са в размер на 19 500 декара, което представлява 0. 85 % т общо засетите площи. Най-много пропаднали площи са регистрирани в областите Ямбол, Варна и Бургас. България ежегодно произвежда около 800-850 хил. тона ечемик. Потреблението в страната е в границите на 320-350хил. тона годишно. За фураж на животните се изразходват между 60 и 70 хил. тона, а за пивоварната промишленост 280-300 хил. тона.
Реколтата от маслодайна рапица е прибрана на 99.95 %.  От засетите 1 881 521 дка с рапица, към днешна дата са реколтирани 1 867 263 дка. Средният добив за страната от декар е 262 кг., като най-високи са добивите в областите Добрич (305 кг/дка), Разград (309 кг/дка) и Варна (294 кг/дка).
По предварителни данни общото производство на рапица е близо 490 хил. тона. Нереколтираните площи, чиято продукция е изцяло загубена, вследствие на неблагоприятни климатични условия, са в размер на 13 266.8 декара. Най-много пропаднали площи са регистрирани в областите Бургас, Плевен и Търговище.
До момента са реколтирани 97.94 % от засетите площи с пшеница. Средният добив за страната от декар е 363 кг., като най-високи са добивите в областите Добрич (439 кг/дка), Разград (431 кг/дка), Русе (404 кг/дка) и Варна (412 кг/дка).
По предварителни данни общото производство на пшеница до момента е над 3.7 млн. тона. Нереколтираните площи, чиято продукция е изцяло загубена, вследствие на неблагоприятни климатични условия, са в размер на 43 011 декара, което представлява 0. 41 % т общо засетите площи. Най-много пропаднали площи са регистрирани в областите Ямбол, Плевен, Търговище, Бургас и Варна.
Формираният преходен запас на пшеница от реколта ‘2009 е в размер на 316 хил. тона. Очаква се общото предлагане на пшеница за пазарната 2010/11 година да бъде около 3 900 - 4 000 хил. тона, което е близо до миналогодишното (4 146 хил. тона).
Очаква се вътрешното потребление на пшеница за настоящата пазарна година  да бъде около 2 230 хил. тона, в това число: за семена за посев - 280 хил. тона; за производство на брашно и хлебни изделия - 1100 хил. тона; за нуждите на животновъдството – около 850 хил. тона.


Още новини