Начало Новини Актуално Изявление на комисаря по транспорт Адина Вълян по повод окончателното приемане на първия пакет за мобилност от Европейск

Изявление на комисаря по транспорт Адина Вълян по повод окончателното приемане на първия пакет за мобилност от Европейския парламент

Актуално

EKСоциалните подобрения в първия пакет за мобилност са значителни и за тази цел приветствам вота на Парламента. Комисията изразява съжаление, че новият набор от правила включва елементи, които евентуално не са в съответствие с амбициите на Европейския зелен пакт и с одобрението от Европейския съвет на целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

Това са задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици и ограниченията, наложени върху комбинираните транспортни операции. Тези мерки не бяха част от предложенията на Комисията, приети на 31 май 2017 г., и не бяха подложени на оценка на въздействието. Задължението за връщане на камиона може да доведе до неефективност в транспортната система и до увеличаване на ненужните емисии, замърсяване и задръствания, докато ограниченията по отношение на комбинирания транспорт биха могли да намалят неговата ефективност в подкрепа на мултимодалните товарни превози.

В момента оценяваме очакваното въздействие на тези два аспекта върху климата, околната среда и функционирането на единния пазар, и събираме цялата необходима информация.

Насърчавам сектора на автомобилния транспорт и националните органи да подкрепят тази дейност, като предоставят съответните данни за оценката.

Заключенията от проучванията ще бъдат готови преди края на настоящата година. Ако е необходимо, Комисията ще упражни правото си да излезе с целево законодателно предложение преди двете разпоредби да влязат в сила.

Още новини