Начало Новини Актуално Изтича срокът за регистрация по Закона за етажната собственост

Изтича срокът за регистрация по Закона за етажната собственост

Актуално

Новият краен срок за регистрацията на книгите на собствениците изтича на 31 януари. Всички многоетажни сгради по влезлия в сила още през м. май м.г. Закон за етажната собственост са длъжни да направят такава регистрация в административните бюра по райони.

В случай, че това не стане, не само домоуправителите и избраните УС от Общите събрания, там, където изобщо са правени такива, но и всеки отделен собственик на имот подлежат на санкции.
На въпроса на вестник Национална бизнес поща какъв процент старозагорци са изпълнили към момента законовите изисквания, секретарят на Община Стара Загора Николина Горова отговори, че процентът е трудно изчислим, но може да даде показателен пример - в Бюро център, например, най-голямото в Стара Загора и с най-много сгради, ДОСЕГА СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ САМО 9.
Срокът за регистрация бе удължен от 1 ноември 2009 г. до 31 януари 2010 г. Все още не е ясно дали ще има още едно увеличение на срока. Напомняме, че в Стара Загора има добра организация, създадена от общинската администрация. Във всички АБ юристите на общината са предоставили готови регистрационни форми, документи за вписване след Общите събрания и т.н. Пакетът може да бъде взет и регистрацията - извършена след попълването на документите, стига да бъде проявена минимална воля от страна на самите граждани да изпълнят законовите предписания.

ТРИ СА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
В регистрационната карта се вписват данни за самата сграда - на колко етажа е, кога е построена, панелна ли е или тухлена, каква е застроената й площ и др. Трябва да се напише формата на управление в блока, имената на членовете на управителния и контролния съвет. Вторият документ е заявление до кмета на съответната община или район, в което се вписват сходни данни. Освен заявлението, трябва ДА СЕ ПРЕДСТАВИ И ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Самият протокол пък трябва да бъде раздаден и до всички собственици в сградата и те да са го подписали. Всички нови документи се продават и в книжарниците.
Част от изискванията -например за строителна документация на сградите, за старите такива едва ли може да бъде набавена, особено в срок, но регистрацията ще се прави и без да са изпълнени подобни условия, за които има обективна пречка.
Допълнителна информация заинтересованите могат да потърсят и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, където е качен образец на книгата на собствениците. ДАННИТЕ, КОИТО ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ, са входът и етажът, на който се намира жилището. Трябва да се напише и делът му в общите части на сградата. Попълват се и трите имена на собственика, както и на всички членове в неговото семейство. Посочва се само документът за собственост, без да се прилага копие, без да се вписват лични данни като ЕГН и други подробности. Ако в апартамента има наематели, те също трябва да бъдат вписани в книгата. Това се отнася и за домашните любимци. ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА за изразходваните консумативи като за един обитател.
При вписване на сградата в АБ трябва да се регистрира и книгата на собствениците. Всички тези книжа трябва да се представят в общината или района задължително от председателя на управителния съвет.

АКО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕ ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, ГЛОБАТА Е ОТ 300 ДО 1000 ЛВ. За отделните собственици, които не спазват закона, санкцията е от 20 до 100 лв.
В Закона за управление на етажната собственост е предвидена възможността да се създаде сдружение на собствениците, което е юридическо лице. Идеята е така да се облекчат процедурите при цялостно обновяване или ремонт на жилищната сграда.
Когато домоуправителят не може да си свърши работата по независещи от него причини - примерно неявяване на собственик на Общото събрание, КОЙТО НЕ ЖИВЕЕ В СОБСТВЕНОСТТА СИ и не е оставил адрес за връзка, законът прехвърля на районните и общинските кметове ангажимента по съставянето на книгата на собствениците и вписването й. Те трябва до началото на февруари 2010 г. да свикат събрание на собствениците във всяка сграда и да им помогнат да изберат управител.
Това, разбира се, е абсолютно невъзможно, при положение, че нерегистриралите се сгради не са изключение, а на практика със-тавляват99% от общия брой. Няма такава общинска администрация, която има ресурс - кадрови и финансов, да поеме този ангажимент.

Още новини