Начало Новини Актуално Изслушване на Румяна Желева, кандидат за комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи

Изслушване на Румяна Желева, кандидат за комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи

Актуално

Българският кандидат за комисар Румяна Желева, предложена за новия ресор международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи, отговоря в продължение на три часа на серия от въпроси в тези области, зададени ѝ от депутатите от Комисията по развитие, както и на въпроси относно евентуален конфликт на интереси в нейните финансови декларации.

Румяна Желева подчерта пред депутатите, че нейните приоритети като европейски комисар ще бъдат защитата на международното хуманитарно право, по-добър достъп до помощ на нуждаещите се хора, по-ясно разграничаване между хуманитарните и военните аспекти при международни операции и подобряване на сигурността на хуманитарните работници, които работят в конфликтни зони, се казва в прессъобщение на Европейския парламент.

Според думите на българския кандидат за комисар, наличните ресурси, особено във време на икономическа криза, трябва да бъдат използвани по възможно най-добрия начин: "Именно затова крайъгълният камък на моята политика ще бъде координацията", подчерта тя.

Международно сътрудничество

На запитването на Gay Mitchell (ЕНП, Ирландия) за повече детайли относно частта за международното сътрудничество в нейния портфейл, г-жа Желева отговори, че трябва да има ясно разграничение между ролите и компетенциите на комисарите, които работят в областта на външните отношения. Тя настоя, че трябва да бъде засилено сътрудничеството с международни организации като АСЕАН и МЕРКОСУР. Относно спазването на международното хуманитарно право, тя изтъкна, че "ако тихата дипломация се провали, трябва да се обърнем към регионалните организации и да засилим способността на съседните държави да убедят [въпросната] страна да осигури достъп на място."

Твърдения за евентуален конфликт на интереси

Кандидатът за комисар Румяна Желева отхвърли съмненията за възможен конфликт на интереси и за даване на невярна информация в нейните декларации за финансови интереси - теми, които бяха повдигнати неколкократно от някои европейски депутати.

В отговор на въпроси, зададени от Thijs Berman (С&Д, Нидерландия) в началото на изслушването и по-късно от Michael Cashman (С&Д, Великобритания) и Judith Sargentini (Зелени/ЕСА, Нидерландия), относно декларациите за финансови интереси и предишните връзки на кандидата за комисар с консултационна компания в България, Румяна Желева подчерта, че "няма нищо за криене (...) Искам да подчертая, че съм публична личност от 2007 г. Декларирала съм всичко, което е трябвало да декларирам. Всички твърдения срещу моя съпруг или самата мен са изцяло и напълно необосновани."

Антония Първанова (АЛДЕ), която беше спомената от Желева като източник на тези твърдения, повтори в отговор някои от тези твърдения.

По-голяма сигурност за хуманитарните работници

На въпроси от страна на Patricia Toia (С&Д, Италия), Enrique Guerrero Salom (С&Д, Испания) и David-Maria Sassoli (С&Д, Италия) относно сигурността на хуманитарните работници в конфликтни зони и какви конкретни мерки би предложила за гарантиране на достъпа им до тези зони, г-жа Желева отговори, че е готова да работи с всички актьори във въпросните държави и да има добър диалог с тях на място, както и че необходимо да се осигури по-добра подготовка на хуманитарните работници. "Третите страни трябва да бъдат призовани на политическо ниво да спазват международното хуманитарно право", добави тя.

Реагиране на кризи

Charles Goerens (АЛДЕ, Люксембург) попита дали капацитетът на ЕС за реагиране на природни бедствия е достатъчен и как кандидатът за комисар смята да запълни празнините в тази област. Румяна Желева отговори по следния начин: "След като сега за първи път гражданската защита и хуманитарната помощ са част от един и същ ресор, ще направя всичко възможно да имаме по-добри отговори [на подобни кризи] и ще използвам възможностите на този портфейл да подтикна държавите членки да бъдат по-активни в своята собствена подготовка и да допринасят повече на европейско ниво."

Помощ за развиващите се страни в България

Franziska Keller (Зелени/ЕСА, Германия) отбеляза, че България е единствената държава членка, която все още няма стратегия за подпомагане на развиващите страни. В отговор на подобен въпрос от Isabella Lövin (Зелени/ЕСА, Швеция), г-жа Желева подчерта, че по време на мандата си като външен министър е създала структури в министерството на външните работи, които да отговарят за подпомагането на развиващите се страни.

Справяне с хранителната криза

Jan Zahradil (ЕКР, Чехия) подчерта, че би искал да види подходяща стратегия за справяне с хранителната криза. Румяна Желева подчерта, че тя ще се стреми да бъде иновативна и изобретателна при намирането на нови методи за борба с този проблем.

Michèlle Striffler (ЕНП, Франция) предупреди за опасността бюджетите, предназначени за гражданска защита и за хуманитарна помощ, да бъдат смесени. Българският кандидат за комисар отговори, че това са две отделни бюджетни линии и няма основания за подобни притеснения. Тя подчерта също така, че ще представи предложение за създаване на Европейски доброволчески корпус, съгласно Договора от Лисабон.

 

Допълнителна информация:

  • Аудиозапис от изслушването на Румяна Желева - ftp://ftpeps01.europarl.eu.int/epavradio/hearings/

 

Още новини