Начало Новини Актуално Изследват използването на информационните технологии в Старозагорско

Изследват използването на информационните технологии в Старозагорско

Актуално
НСИНа 2 април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, в които има поне едно лице на възраст 16 - 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица на възраст 16 - 74 години в избраните домакинства.
На   територията на област Стара Загора изследването ще се   проведе в   периода 2 април - 31 май 2018 година. Анкетирани ще бъдат 222 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършенигодини. Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Гълъбово, Обручище, Казанлък, Енина, Розово, Дъбово, Горно Сахране, Асен, Раднево, Трояново, Калитиново, Богомилово, Чирпан, Гурково и Едрево.
От 2 април до 31 май 2018 г. специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро Югоизток, отдел Статистически изследвания – Стара Загора ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.
Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица. Наблюдението на използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща следните области:
  • Достъп до информационно-комуникационни технологии (ИКТ) (данни се събират на ниво домакинства);
  • Използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности (данни на ниво лица);
  • Използване на интернет (данни на ниво лица);
  • Електронна търговия (данни на ниво лица);
  • Специални модули (данни на ниво лица).
По данни на същото проучване, проведено през 2017 г. 65.8% от населението на област Стара Загора на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 67.7 и 64.0%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 91.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 49.8% от лицата с основно или по-ниско образование.

Още новини