Начало Новини Актуално Изследват домакинските бюджети в Старозагорско

Изследват домакинските бюджети в Старозагорско

Актуално
1НСИ 2018От началото на април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 144 домакинства от област Стара Загора, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 48 домакинства.
В периода април - юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец,както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.
В Старозагорска област изследването ще се проведе в 13 населени места: Стара Загора, Казанлък, Николаево, Раднево, Чирпан и селата Братя Даскалови, Елхово, Ракитница, Рупките, Свободен, Тъжа, Хрищени и Шейново.
Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”.
Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Стара Загора може да се получи на следните служебни телефони в Териториалното статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”: 042/619416 и 042/619412.
Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Още новини