Начало Новини Актуално Изследване на доходите и условията на живот 2020 г. в област Стара Загора

Изследване на доходите и условията на живот 2020 г. в област Стара Загора

Актуално

НСИПрез периода април - юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел Статистически изследвания - Стара Загора, провежда анкетно проучване Статистика на доходите и условията на живот 2020. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху шест годишна ротационна извадка от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2020 г. е около 9000 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В област Стара Загора изследването ще се проведе в следните населени места: Априлово, Братя Даскалови, Ветрен, Винарово, Габарево, Горно ново село, Горно Сахране, Горно Черковище, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Загоре, Зимница, Казанлък, Коларово, Конаре, Крън, Могила, Мъглиж, Мъдрец, Николаево, Обручище, Оряховица, Осетеново, Подслон, Полски градец, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Старозагорски бани, Трънково, Хан Аспарухово, Черганово, Чирпан и Шейново.

В периода май - юни 2020 г. 436 домакинства на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток..

Всеки от анкетьорите на Отдел Статистически изследвания - Стара Загора при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Наблюдението се провежда паралелно във всички страни членки на Европейския съюз, с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване Статистика на доходите и условията на живот може да се намери в сайта на НСИ в рубриката Статистически данни, подрубрика Социално включване и условия на живот, а относно легитимността на анкетьорите на следните телефони 042/619412 и 042/619435.

По данни на същото проучване, проведено през 2019 г. в област Стара Загора размерът на линията на бедност е 459.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 26.9% от населението на областта.

 

Още новини