Начало Новини Актуално Израел търси български строителни работници

Израел търси български строителни работници

Актуално
Строителни дейности

Агенцията по заетостта набира 3 500 професионални строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната спогодба между правителството на България и правителството на Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници по трудов договор с описани условия за: 2450 строителни работници – кофражисти; 700 работници за керамични облицовки на подове и стени (работа по чертежи); 350 работници за мазилки. Заетостта ще започне не по-късно от 01.04.2012 г.

Кандидатите трябва да отговарят нa следните изисквания: да са български граждани; да са на възраст между 25 и 40 години; да не са работили в Израел; да нямат първа степен роднини, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри); да не са осъждани; да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, включително и за работа на височини; да не страдат от: туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.

Кандидатите трябва да притежават диплома/удостоверение за завършено професионално образование/обучение и да имат най-малко 3 години доказан професионален опит, отразен в трудовата книжка, или да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните специалности, който да бъде отразен в трудовата книжка.

Минималната прогнозна месечна заплата на строителните работници в Израел е приблизително 1500 USD. Извънреден труд се заплаща допълнително по завишена тарифа. Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на сайта на Агенцията.

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено: подходящо жилищно настаняване и допълнителни придобивки, разходи не повече от 500 NIS месечно/; медицинска застраховка (лични удръжки не повече от 121 NIS месечно).

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.

Желаещите да кандидатстват по това предложение трябва да представят в местните бюра по труда следните документи: Молба (по образец от Бюрото по труда); Копие от удостоверението за завършено образование; Копие от трудовата книжка (оригиналите трябва да бъде показани).

Краен срок за подаване на документите: 20 февруари 2012 година.

За клиенти на Бюро по труда – Стара Загора допълнителна информация - стая 102 или стая 107.

Още новини