Начало Новини Актуално Израел търси 3 500 български строителни работници

Израел търси 3 500 български строителни работници

Актуално
Строители

Агенцията по заетостта набира 3 500 строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници по трудов договор с описани условия за: 2 450 бр.кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително; 700 работници за керамични облицовки по подове и стени (разчитането на строителни планове е задължително) и 350 бр. мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да са български граждани; да са на възраст между 25 и 47 години; да не са работили в Израел; да нямат първа степен роднини, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри); да не са осъждани; да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини; да не страдат от следните заболявания: туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.

Кандидатите трябва да притежават диплома/удостоверение за завършено професионално образование/обучение и да имат най-малко 3 години професионален опит или да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните специалности. Трудовият стаж да бъде отразен в трудовата книжка. Минималната прогнозна месечна заплата на строителните работници в Израел е приблизително 1 500 USD (1 щатски долар = 3.8 шекела) за 211 работни часа месечно. За всеки час извънреден труд се заплаща допълнително. Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на сайта на агенцията.

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване и допълнителни придобивки срещу минимални удръжки и медицинска застраховка с резюме на застрахователната полица на разбираем за работника език.

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те заплащат и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.

Желаещите да кандидатстват по това предложение трябва да представят в местните бюра по труда следните документи: 1. Молба (по образец от Бюро по труда); 2. Копие от удостоверението за завършено образование/курс за професионално обучение; 3. Копие от трудовата книжка.

Клиентите на Бюро по труда – Стара Загора могат да получат допълнителна информация в стая 102.

Още новини