Начало Новини Актуално Използването на биогорива в транспорта до 2011 г. трябва да стане 4%

Използването на биогорива в транспорта до 2011 г. трябва да стане 4%

Актуално

Използването на биогоривата в транспорта до 2011 г. трябва да достигне 4% от общото потребление. Това е предвидено в измененията на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, който беше приет от Парламента на второ четене. Промените се правят за насърчаване потреблението на биогорива в транспорта и в изпълнение на Директива на ЕС по предложение на МИЕТ.


Промените предвиждат поетапното задължително смесване на горива за дизелови двигатели с биогорива до 2015 г. да нарасне до 8% и до 2020г.- делът им да достигне до 10%, съобщиха от пресцентъра на министарството на икономиката, енергетиката и туризма.
Повишават се санкциите при нарушаване на качеството на бензина и дизеловите горива. За лица, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на изискванията на Закона, наказанието е с имуществена санкция в размер на 200 хил .лв. При несъответствие с 50 хил. лева се наказват крайните разпространители –  бензиностанциите, а 10 хил. лева е глобата за лица, които купуват горива за продажба от държавния резерв, но не ги смесват с биогорива. При повторни нарушения глобите е ще бъдат в трикратен размер.
Част от поправките са наложении от необходимостта да се използват едни и същи термини в законите, които се отнасят до горивата и биогоривата.
При формулирането на тези промени са анализирани практики на държави-членки на ЕС, свързани с насърчаване потреблението на биогорива в транспорта. Същевременно с това е отчетена и необходимостта от задължителното запазване на изискванията за качеството на бензина и дизеловите горива.

 

Още новини