Начало Новини Актуално Изпълнителният директор на WATA Кристин Фурние даде много висока оценка на Стара Загора и Казанлък и препоръча региона п

Изпълнителният директор на WATA Кристин Фурние даде много висока оценка на Стара Загора и Казанлък и препоръча региона пред туроператори от цял свят

Актуално

Посещението на изпълнителния директор на Световната асоциация на туристическите агенции (WATA) Кристин Фурние в региона на Стара Загора е широко отразено на сайта на асоциацията и в информационните бюлетини на сдружението. Г-жа Фурние е дала изключително висока оценка за организацията на двудневния форум, но най-вече на възможностите за туризъм, които е видяла в Казанлък и в Стара Загора. Оценката е в личен и в професионален план.

Кристин Фурни

Освен публикацията на сайта на WATA, Кристин Фурние е информирала и всички свои партньори и членовете на асоциацията, като е разпратила около 2500 електронни писма до тях. Чрез тях тя дава изключително висока оценка на туристическия потенциал на региона на Стара Загора и отправя препоръки да проучат възможностите за предлагане на България, като уникална туристическа дестинация.

Цитираме личното послание и отзивите на изпълнителния директор на Световната асоциация на туристическите агенции (WATA) Кристин Фурние, публикувани и на сайта на асоциацията.

Уважаеми членове на WATA,
Бих искала да поднеса, пред всички членове на WATA, искрените си почитания и да изразя дълбоката си благодарност към г-н Огнян Благоев, г-жа Даниела Секиранска и техните дъщери Елица и Мина за фантастичния ми престой в България през изминалата седмица. Това е оценка, както в личен, така и в професионален аспект.

В личен план за топлото посрещане от семейството, в техния дом, в техния офис (беше такова удоволствие да видя отново целия екип на МИЕЛ) и за невероятната възможност да открия такава великолепна и дивна страна, каквато е България.   
Пътувахме в Южна България, из целия регион на Стара Загора и всеки един момент, беше като откриване на ново съкровище - Останките от две неолитни жилища, датиращи от 6-тото хилядолетие пр.Хр., римските руини, Музея с най-интересните открития от местността: цветни керамични изделия, съдове, уникални златни бижута; художествената галерия с традиционни и съвременни картини, пивоварната Загорка. И после Казанлък, прочутият град на розите, Руската църква в град Шипка и връхната точка в пътуването - изключителната привилегия, направена за мен, да вляза в оригиналната Тракийска гробница на Севт ІІІ, която е защитена от UNESCO, като част от световното наследство. И още много.
Това беше несравнимо пътуване през 8000 годишна история, в най-добрите и модерни условия, с прекрасно гостоприемство от всички хора, които срещнах, с настаняване в най-добрите хотели, с отлична кухня и вина.  
Наистина пожелавам на всички вас случай да посетите България и в частност региона на Стара Загора и Казанлък, да се върнете до корените на домашното огнище и да задоволите всички свои сетива.

В професионален план съм благодарна за изключителното посрещане на WATA и мен самата, като неин представител, по време на пътуването ми в региона, с цел развитието му като дългогодишна и устойчива дестинация.
Имах възможността да присъствам като специален гост на кръгла маса, форуми, пресконференция. Името на WATA беше широко отразявано в медиите, телевизионните интервюта и т.н.  
Прикачени са няколко документа:

Трябва да подчертая, че без пълната и активна подкрепа на WATA и на представителя и в България - MIEL, такъв проект, със сигурност не би бил изпълним и естествено, регионът осъзнава, че е реалистичен само в рамките на промоция на цялата страна България, като туристическа дестинация.
WATA имаше възможност да бъде представена и пред Ротъри Клуб – София, по специална покана на г-н Благоев, член на клуба и аз самата направих презентация на WATA пред публиката. Кратко резюме, можете да видите на страницата на WATA в колоната с новини - www.wata.net.
Отново благодарности към MIEL и с пожелание за успех на регион Стара Загора.

Кристин ФУРНИЕ

 

* * *

Оригиналният текст на писмото на Кристин Фурние, публикуван и на сайта на WATA

 

Nyon, October 19, 2009

Dear WATA Members ,


In front of all WATA members I would like here after to pay a very special and sincere tribute and express my deep thanks to Mr Ognian Blagoev and Mrs Daniela Sekiranska and their daughter Elitza and Mina for my fantastic stay In Bulgaria last week.   This, on a personal and professional aspect.

Personal, because of the so warm welcome I received from the family, at their home, at their office (seeing again with such a pleasure all MIEL Staff),  for having had an unique opportunity to discover this magnificent  and enchanting country that Bulgaria is.

We travelled in the full region of Stara Zagora  in Southern Bulgaria and every moment was the new discovery of a treasure :  The remains of two houses from a settlement of the Neolithic age, dating from the 6th millenium BC,  the roman ruins, the Museum with the most interesting finds at the site : Painted pottery,  vessels, and unique gold jewelry; the art gallery with traditional and contemporary paintings, the Zagorka Beer Brewery.   Then,  Kazanlak, the famous city of roses,  Shipka Russian church,   with as the highlight of the trip, the unique favor made to me to enter the original Thracian tomb of Sevt ІІІ, under the protection of UNESCO world heritage.    And much more.

This was an incomparable travel through 8000 years of history, in the best modern conditions, with a wonderful hospitality from all people I met,  with accommodation in the best hotels, with excellent food and wines.

 

I really wish all of you the opportunity to visit Bulgaria and particularly the region of Stara Zagora-Kazanlak, to go back to the roots of hearth and satisfy all your senses and mind.

 

Professional, because of the exclusive welcome made to WATA and myself as its representative, during the days of my trip through this region, in the frame of the development of the region as a long-standing, sustainable destination.

I had the opportunity to attend, as a very special guest, round table, forums, press-conference.   WATA name was largely exposed through media, TV interviews, etc.

Here enclosed,  I am joining some documents :

-          Round table :  THE HUMAN RESOURCES IN THE TOURIST SECTOR / Good practices

-          Presentation from Mr Ognian Blagoev : BRIDGE BETWEEN COURSES AND BUSINESS(Presentation made in October in front of the European Commission in Stockholm, in cooperation with Bulgarian Center of Training Firms).

-          Picture Gallery

 

I must stress that, without the full and very active support of WATA-MIEL, such a project would certainly not be feasible and of course the region understands that this is only realistic into the frame of the promotion of the whole country of Bulgaria as a touristic destination.

 

WATA had also the opportunity to be exposed to the Rotary Club Sofia upon special invitation through Mr Blagoev,  Rotarian and I could in front of the audience make a presentation on WATA.    A short resume can be found on WATA homepage in news columns - www.wata.net

 

With my renewed thanks and appreciation to WATA-MIEL and looking forward to the success of this enterprise for the Region of Stara Zagora

Christine FOURNIER

Още новини