Начало Новини Актуално Износът на промишлена продукция нараства с 60% в края на м.г.

Износът на промишлена продукция нараства с 60% в края на м.г.

Актуално
строителство

Предварителните данни на НСИ за продукцията в сектор Строителство изтриха положителния сигнал, който даде секторът през ноември 2010 г. В края на годината продукцията отчита спад от 13% спрямо предходния месец, сочат изчисленията на националната статистика. На годишна база намалението е 12,4%.

През ноември 2010 г., за първи път от края на 2008 г., строителната продукция даде поводи за оптимизъм, като се повиши с 1% на годишна база. В края на 2010 г. обаче намалението на продукцията от строителство на сгради е с 12,3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2,1%, изчислено спрямо предходния месец. На годишна база понижението се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 19%, докато при гражданското-инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0,1%, пише вестник Класа.
Индексът на промишленото производство също е с леко понижение от 1% спрямо ноември 2010 г., показват данните на НСИ. На годишна база обаче показателят нараства с 5,2%. Възстановяването бе усетено и през ноември, като продукцията нарасна с 5,5% на годишна база спрямо 2,5% през октомври 2010 г.

В края на годината сериозно се е стопило производството в добивната промишленост със 7,1%, следвано от преработващата промишленост - с 4,3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 3,2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 21,2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20,7%.

В промишлеността е с рекорден ръст от 60% през декември 2010 г. на годишна база. Най-голям е ръстът при хартията, картона и изделията от тях, като достига 375%. Леко повишение на месечна база от 0,1% НСИ отчита при оборота в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". На годишна база обаче е налице свиване с 3,1%. Данните показват, че в края на миналата година оборотът нараства спрямо предходния месец в пет основни групи дейности. В търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия увеличението е 1,8%, при фармацевтичните и медицински стоки - 1,1%, при хранителните стоки, напитките и тютюневи изделия - 1,1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника -1,0%, при битовата техника и мебели - 0,5%.
Според анализ на Райфайзенбанк в края на януари 2011 г. има известни положителни сигнали в промишлеността и строителството, но осезаемо съживяване на вътрешното търсене през последните месеци на 2010 г. едва ли ще бъде отчетено.

Още новини