Начало Новини Актуално Износът на България за ЕС за 2010 г. възлиза на 18,6 млрд. лв.

Износът на България за ЕС за 2010 г. възлиза на 18,6 млрд. лв.

Актуално
Внос-износ за 2010 г

През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо предходната година и възлиза на 18.6 млрд. лв. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция, които формират 61.6% от износа за страните - членки на ЕС. Износът за Румъния и Италия се е увеличил съответно с 42.7 и 38.2%.

Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Естония и Словения. Износът за Дания и Люксембург бележи ръст съответно с 63.0 и 62.6%. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър и Белгия, съобщиха от Националния статистически институт.

През декември 2010 г. износът за ЕС нараства с 33.7% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.5 млрд. лв. Вносът на България от ЕС за 2010 г. се е увеличил с 11.2% спрямо предходната година и възлиза на 22.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст бележи вносът от Малта - с 259.6%, и от Португалия - с 91.1%. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Чехия и Кипър.

През декември 2010 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 19.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.1 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2010 г. е отрицателно и възлиза на 3.4 млрд. лв.

Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2010 г. в сравнение с 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн.

При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и Минерални горива, масла и подобни продукти, а най- нисък - в сектора Машини, оборудване и превозни средства.

Още новини