Начало Новини Актуално Износът на България за ЕС се увеличава

Износът на България за ЕС се увеличава

Актуално
Износ

През периода януари - юли 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 38.2% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 13.8 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, които формират 67.6% от износа за страните-членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта, Португалия и Дания, отчита Националният статистически институт.

Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения и Словакия. През юли 2011 г. износът за ЕС нараства с 15.5% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.2 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2011 г. се е увеличил с 20.2% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 14.3 млрд. лeва по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Малта и Латвия. Намаление се наблюдава при вноса от Португалия , Финландия и Дания.

През юли 2011 г. вносът на България от страните-членки на ЕС се увеличава с 18.4% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.1 млрд. лева по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2011 г. е отрицателно и възлиза на 460.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и достига 182.2 млн. лева.

Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите седем месеца на 2011 г. в сравнение със същия период на предходната година са изнесени повече стоки във всички сектори. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Химични вещества и продукти, Необработени (сурови) материали, негодни за консумация, и Артикули, класифицирани главно според вида на материала.
При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата), а спад има в сектора Минерални горива, масла и подобни продукти.

Още новини