Начало Новини Актуално Износът на България за ЕС през януари е за 1,8 млрд. лева

Износът на България за ЕС през януари е за 1,8 млрд. лева

Актуално
Внос-износ

През януари 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 71.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза над 1.8 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция, които формират 68.0% от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Португалия, Люксембург и Естония. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Латвия и Словакия.

Вносът на България от ЕС за януари 2011 г. се е увеличил с 37.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза над 1.7 млрд. лв. по цени CIF, съобщиха от Националния статистически институт. Най-голям ръст бележи вносът от Португалия, Словакия и Ирландия. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Чехия, Литва и Кипър.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2011 г. е положително и възлиза на 89.6 млн. лева. По цени FOB/FOB(след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е положително и достига 177.0 млн. лева.

Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през януари 2011 г. в сравнение със същия месец на предходната година са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” и „Минерални горива, масла и подобни продукти”. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”1 и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн ”, а най-нисък - в сектора „Разнообразни готови продукти.

Още новини