Начало Новини Актуално Излезе от печат Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010, издание на Търговско-промишлена палата

Излезе от печат Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010, издание на Търговско-промишлена палата

Актуално

Приходите от продажби на фирмите от област Стара Загора показват ръст на годишна база от 14%. Сравнението е между 2008 г. и 2007 г. и обхваща 14 хил. фирми, като това са последните официални данни на статистическото бюро в Стара Загора. Обемът на приходите от продажби на продукция, стоки и услуги достига 7,9 млрд. лв. Най-голям е обемът на приходите в сектор Търговия - близо 2,8 млрд. лв.

След това се нарежда Преработващата промишленост с един милиард лева по-малко. Енергетиката на област Стара Загора има дял от 14% от приходите от продажби, а като сума те се изчисляват на 1,1 млрд. лв.
Общо фирмите от областта отчитат печалба от 613 млн. лв. Подобна е сумата, която е платена от работодателите и за работни заплати за период от една година.

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010

Данните са публикувани в новия брой на Икономически годишник на регион Стара Загора. Книгата излиза от печат тази седмица за 9-а поредна година. Тя е издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и целта й е да дава максимално пълна и актуална информация.

Изданието представя дейността на Палатата, на двете най-големи общини - Стара Загора и Казанлък и на основните неправителствени организации. Прави се обзор и на основните икономически дейности, като се цитират данни за водещите фирми в секторите. Поставен е и акцент върху туристическите атракции на региона и възможността да бъдат привлечени туристи.

Традиционни са и класациите на 100-те най-успешни фирми, като и тази година изданието ги представя по два икономически показателя - нетните приходи от продажби и печалба. Водещите места в тези класации се заемат от енергийните дружества, но сред първите 10 се нареждат и фирми от сферата на търговията и на производствената промишленост.   
Стара Загора е сред областите с най-висок брутен вътрешен продукт на човек - 6 971 лв. В края на 2009 г. сравнително ниска остава и безработицата - 7,4%. Изданието дава възможност да се направи и съпоставка на основните икономически показатели на Стара Загора с тези на други региони в България.
Икономически годишник на регион Стара Загора дава информация и за преките чуждестранни инвестиции, направени в региона. За 2008 г. те са в размер на 419 млн. евро.

Като цяло в изданието може да бъде намерени данни за около 500 предприятия. За повечето от тях е публикувана и подробна адресна информация. Затова книгата е предпочитан справочник не само от бизнеса в Стара Загора. Чрез мрежата на търговските палата тя се разпространява в цяла България, а много често е отличен начин за запознаване с регионалната икономика и извън граница. Това е възможно заради двуезичното представяне на цялата информация - както на хартия, ката и в интернет, чрез сайта на годишника www.econsz.com, където новият брой ще се появи в следващите дни.

Още новини