Начало Новини Актуално Излезе новото издание на книгата „Зелени технологии“ на Световната организация за интелектуална собственост

Излезе новото издание на книгата „Зелени технологии“ на Световната организация за интелектуална собственост

Актуално

Излезе новото издание на книгата „Зелени технологии“ на Световната организация за интелектуална собственост.

Как иновациите и технологиите могат да ни помогнат да разрешим екологичните проблеми? Какви решения имаме за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към климатичните промени? Книгата показва как добре функциониращите иновационни екосистеми, подкрепени от ефективни системи за закрила на интелектуалната собственост, генерират и разпространяват множество зелени технологични решения.

На основата на безплатната онлайн база данни WIPO GREEN на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), съдържаща информация за нуждите от зелени решения и за такива технологии – доказани, нововъведени или в процес на финализиране на разработката, дигиталното издание на книгата предлага практически и вдъхновяващи примери за зелени технологии, които могат да помогнат на всеки за посрещането на екологичните предизвикателства, намаляването на емисиите и приспособяването към реалността на климатичните промени.

В самата база данни е налице достъпна информация за технологии в много повече области, с директни линкове към страниците на техните притежатели. СОИС призовава собствениците на технологии, както и лицата, нуждаещи се от такива технологии, да се включат в търсенето на подходящи партньори за внедряване на иновационни и технологични решения, чрез своя публикация в базата данни.

Първото издание на книгата от 2022 г. идентифицира технологиите и тенденциите в борбата с въздействието на климатичните промени върху селското и горското стопанство, водния сектор и градовете. Изданието на книгата, публикувано през месец декември 2023 г., представя технологичните тенденции и практически решения за противодействие на емисиите на парникови газове от градовете, селското стопанство и използването на земя, както и от секторите с високи емисии в лицето на производствата на стомана и цимент.

Повече информация по темата можете да откриете в самата книга.

WIPO GREEN е безплатен, ориентиран към решения глобален каталог за иновации, свързващ потребностите от разрешаване на екологични проблеми или проблеми, свързани с климатичните промени, с реални решения за тяхното преодоляване. Базата данни съдържа: публикации от потребители – за техните нужди или решения за задоволяването на такива, патенти за зелени технологии - от базата данни с патентна информация на СОИС Patentscope, публикации на нейни партньорски организации, информационни материали и профили на експерти в областта. Някои от уникалните характеристики на базата данни са: достъпната по всяко време функция за автоматично съпоставяне (на търсене и решения), основана на изкуствен интелект, функционалностите за проследяване на новите публикации и информиране на потребителя за тях, за пълнотекстово търсене на решения на основата на публикувани описания на нужди  и функцията Patent2Solution за откриване на търговски приложения на даден патент. За публикуването на информация в базата данни е необходима регистрация.

Още новини