Начало Новини Актуално Излезе Наредба за жовотновъдни стопанства в необлагодетелствани райони

Излезе Наредба за жовотновъдни стопанства в необлагодетелствани райони

Актуално
Животновъдни стопанства

Държавен вестник днес публикува Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони. С наредбата се уреждат условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони.

Разписано е, че животновъдните стопанства за отглеждане на селскостопански животни в планински райони и други необлагодетелствани райони се класифицират в три категории: лично стопанство; фамилна ферма и промишлена ферма. Документът изрично уточнява и кои землищата попадат в тези планински райони, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Наредбата разписва и дефиницията за лично стопанство, като то е определено като животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация. Документът определя още и какво е фамилна ферма, която по смисъла на тази наредба е животновъден обект, в който жи¬вотните се отглеждат по традиционния за региона начин, а производствените процеси се изпълняват от членовете на една фамилия без използване на наемен труд. Наемен труд е допустим само за извършване на сезонни полеви дейности.
Пълният текст на Наредбата може да бъде намерен на сайта на Министерство на земеделието и храните www.mzh.government.bg в рубрика „Актуално”.

Още новини