Начало Новини Актуално Изготвена е Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г.

Изготвена е Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г.

Актуално

Министерство на земеделието, храните и горите изготви Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на първото видеоконферентно заседание на работната група за стратегията, с участието на всички заинтересовани страни. В рамките на срещата представителите на браншовите организации бяха запознати с първия вариант на документа. Заместник-министър Гечев посочи, че той ще влезе в Стратегическия план за новата ОСП в следващия програмен период. Целите, които са описани в Стратегията, произтичат основно от исканията на бранша, изтъкна още той.

Стратегията съдържа анализ на сектора на маслодайната роза в България към настоящия момент. В нея са посочени, както силните, така и слабите страни на отрасъла. Сред силните страни са наличието на уникална местна суровинна база за производство на маслодайна роза и подходящите и уникални природно-климатични условия в страната ни, както и традиции в производството на розово масло. Като слаби страни са разписани спадът на цената на изкупения розов цвят, наличието на сериозен дисбаланс между търсене и предлагане на розовото масло в национален и международен аспект. Друг проблем на сектора е, че производството на розово масло превишава два пъти потреблението, което води до сериозни излишъци, а те от своя страна до невъзможност и липса на ликвидност при преработвателите да изкупят розов цвят.

В документа са заложени няколко цели, сред които е създаване на кооперативи в сектор Розопроизводство, насочени предимно към малки стопани, които не са регистрирани по Наредба 3. Целта е да се подобрят пазарните позиции и реализацията на розов цвят. Предвижда се да бъдат използвани всички възможности при отглеждането на маслодайната роза в контекста на Стратегическия план 2023-2027, Зелената сделка, Стратегията от фермата до трапезата и Стратегията за биологичното разнообразие и създаване на Гаранционен фонд за управление на риска в сектора с участие на държавата.

Разписани са и цели за подобряване на конкурентоспособността на сектора, навлизане на нови пазари, отглеждане на маслодайна роза в географски райони, с подходящи климатични условия и гарантиращи получаване на високо качество на произвежданото розово масло, увеличаване на разнообразието в продуктовата гама на произвежданите продукти от преработка на маслодайната роза. До излизане от последиците от Ковид кризата и преодоляване на сериозния дисбаланс и пазарни проблеми, ще бъдат дадени права за засаждане на нови насаждения от сортове само от вида Rosa damascena и alba, на база изкоренени и с изтекъл амортизационен срок розови насаждения. Ще бъде въведен и доброволен стандарт за качество за произвежданото розово масло, основан на БДС.

До понеделник, 8 ноември 2021 г., заинтересованите страни ще могат да изпращат писмени предложения и бележки по Стратегията. Те ще бъдат обсъдени и финализирани на следващото заседание на работната група, което ще се проведе в рамките на настоящия месец.

Още новини